• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Izjašnjavanje o nastavku školovanja u SMŠ (za učenike završnih razreda OMŠ)

 • Realizovanje nastave na daljinu do kraja prvog polugodišta

 • Nove mere za organizaciju rada i izmena školskog kalendara o obrazovno-vaspitnom radu za osnovne i sredwe škole u školskoj 2020/21. godini (MPNTR, 27. 11. 2020.)

 • Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/21. godine (MPNTR, 27. 11. 2020.)

Obrasci za rasporede časova nastavnika
Poštovane kolege,

na ovoj stranici možete preuzeti obrasce za rasporede individualne ili grupne nastave.

Obrasci se mogu preuzeti u:
- DOC formatu - za popunjavanje na računaru u poznatom Microsoft-ovom programu Word,
- PDF formatu - pogodnim za štampanje na bilo kom računaru ili operativnom sistemu (tabela se naknadno ručno popunjava na odštampanom papiru),
- ODT formatu - za popunjavanje na računaru u programima otvorenog koda LibreOffice ili OpenOffice (programi su besplatni i mogu se legalno preuzeti sa interneta i instalirati na računar).

Postoje verzije za nastavnike koji rade 2, 3, 4 ili 5 dana u nedelji.


Obrasci za grupnu nastavu:


broj radnih dana u nedelji

.DOC format
(za popunjavanje na računaru
u programu Microsoft Word)

.PDF format
(za ručno popunjavanje
nakon štampanja)

.ODT format
(za popunjavanje na računaru
u programima:

2

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

3

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

4

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u odt formatu

5

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u odt formatuObrasci za individualnu nastavu:


broj radnih dana u nedelji

.DOC format
(za popunjavanje na računaru
u programu Microsoft Word)

.PDF format
(za ručno popunjavanje
nakon štampanja)

.ODT format
(za popunjavanje na računaru
u programima:

2

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

3

Obrazac za raspored časova u DOC formatu 

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

4

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

5

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu