• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

 • Konkurs „Fonda za mlade talente Republike Srbije” za učenike srednjih škola

Obrasci za rasporede časova nastavnika
Poštovane kolege,

na ovoj stranici možete preuzeti obrasce za rasporede individualne ili grupne nastave.

Obrasci se mogu preuzeti u:
- DOC formatu - za popunjavanje na računaru u poznatom Microsoft-ovom programu Word,
- PDF formatu - pogodnim za štampanje na bilo kom računaru ili operativnom sistemu (tabela se naknadno ručno popunjava na odštampanom papiru),
- ODT formatu - za popunjavanje na računaru u programima otvorenog koda LibreOffice ili OpenOffice (programi su besplatni i mogu se legalno preuzeti sa interneta i instalirati na računar).

Postoje verzije za nastavnike koji rade 2, 3, 4 ili 5 dana u nedelji.


Obrasci za grupnu nastavu:


broj radnih dana u nedelji

.DOC format
(za popunjavanje na računaru
u programu Microsoft Word)

.PDF format
(za ručno popunjavanje
nakon štampanja)

.ODT format
(za popunjavanje na računaru
u programima:

2

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

3

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

4

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u odt formatu

5

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u odt formatuObrasci za individualnu nastavu:


broj radnih dana u nedelji

.DOC format
(za popunjavanje na računaru
u programu Microsoft Word)

.PDF format
(za ručno popunjavanje
nakon štampanja)

.ODT format
(za popunjavanje na računaru
u programima:

2

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

3

Obrazac za raspored časova u DOC formatu 

Obrazac za raspored časova u PDF formatu

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

4

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu

5

Obrazac za raspored časova u DOC formatu

Obrazac za raspored časova u PDF formatu 

Obrazac za raspored časova u ODT formatu