• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored nastupa

 • Opšte informacije

 • Rezultati

 • Satnica

Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Pripremna nastava za upis u I r. SMŠ

Dešavanje 

Vreme:
01.05.2018 - 03.06.2018 
Kategorija:
Obaveštenja

Opis

Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево Организује припремну наставу за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу за школску 2018/19. За образовне профиле:

 • Музички сарадник – теоретичар,
 • Музички извођач

 Сви ученици који су зинтересовани да похађају припремну наставу, неопходно је да се пријаве својим предметним наставницима солфеђа, теорије музике и инструмента.

 

Термини припремне наставе у Матичној школи у Ваљеву

Припремна настава из теоретских предмета:

СОЛФЕЂО

Јадранка Обрадовић

Среда, учионица бр.18:

8:00 -8:45

14:00 -14:45

14:45 -15:30

 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

Вања Урошевић

Среда:

10:00 -10:45 учионица бр.18

14:00 -14:45 учионица бр.19

 

Припремна настава за инструменте:

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Припремна настава за полагање пријемног испита за СМШ биће организована у следећeм термину:

четвртак, 24. 05. 2018. у 12:15 – проф. Милица Продановић

На пријемном испиту кандидати ће напамет извести следећи програм:

 1. скала по избору кандидата,
 2. виртуозна етида,
 3. полифона композиција,
 4. сонатни облик и
 5. композиција по слободном избору (од романтизма до данас).

Шеф клавирског одсека:
Милица Продановић

 

ГУДАЧКИ ОДСЕК

ВИОЛИНА / ВИОЛА

припремна настава биће реализована у договору са предметним наставником, а подразумева рад на програму инструмента за пријемни испит, који обухвата следеће:

 1. дурска или молска трооктавна скала са потезима, трозвуцима и четворозвуцима
 2. етида предвиђена наставним планом и програмом за VI р. ОМШ
 3. први или други и трећи став концерта или два става барокне сонате.

На пријемном испиту, целокупан програм се изводи напамет.

О свим информацијама везаним за пријемни испит, родитељи и ученик биће обавештени од одељенског старешине, односно наставника инструмента.

 

ВИОЛОНЧЕЛО

припремна настава биће реализована у договору са предметним наставником, проф. Даницом Рашковић.

Током припремне наставе, кандидати ће радити на усавршавању програма за пријемни испит који подразумева:

 1. дурска или молска скала са потезима, трозвуцима и доминантним четворозвуком
 2. етида у складу са наставним планом и програмом
 3. 1. или 2. и 3. став концерта или два става барокне сонате различитог карактера (лагани и бржи став).

Шеф гудачког одсека:
мр Снежана Стевановић

 

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ

припремна настава биће реализована средом у договору ученика са предметним наставником.

Припремну наставу ће обављати: Душица Тимотић и Никола Јанковић

Захтеви за пријемни испит из инструмента:

 1. Две етиде,
 2. Једна полифона композиција
 3. Један циклична композиција (избор ставова),
 4. Комад (лирски или виртуозног карактера).

На пријемном испиту, целокупан програм изводи се напамет.

 

Шеф одсека хармонике:
Душица Тимотић

 

ОДСЕК ГИТАРЕ

Tермини за консултације ученика који желе да полажу пријемни испит су:

04. 05., 11. 05, 18. 05., 25. 05. од 10:00 – 15:00 h

Припремну наставу ће реализовати предметни професор Драган Николић.

Захтеви за пријемни испит из гитаре:

 1. Једна трооктавна лествица
 2. Једна етида
 3. Један став сонатине или сонате, свите или варијације
 4. Један комад.

На пријемном испиту целокупан програм се изводи напамет.

 

Шеф одсека гитаре:
Поповић Милош

 

ДУВАЧКИ ОДСЕК

припремна настава биће реализована у договору са предметним наставницима инструмента.

 

ФЛАУТА

Захтеви за пријемни испит из инструмента:

 1. 1 етида по избору,
 2. 1 комад или од цикличних дела (концерт, соната) 2 става по избору, уз пратњу клавира, напамет.

 

КЛАРИНЕТ

Захтеви за пријемни испит из инструмента:

 1. 1 етида по избору,
 2. 1 комад или од цикличних дела (концерт, соната) 2 става по избору, уз пратњу клавира, напамет.

 

ТРУБА

Захтеви за пријемни испит из инструмента:

 1. 1 етида по избору,
 2. 1 комад уз пратњу клавира, напамет.

 

САКСОФОН

Захтеви за пријемни испит из инструмента:

 1. 1 етида по избору,
 2. 1 комад уз пратњу клавира, напамет.

Шеф дувачког одсека:
Слободанка Васиљевић Љујић

 

СОЛО ПЕВАЊЕ

Захтеви за пријемни испит из соло певања:

 1. Једна арија старог мајстора,
 2. Комад по слободном избору (соло песма).

Програм се изводи уз пратњу клавира, напамет.

 

Шеф певачког одсека:
Теодора Пешев Ђурђевић

 

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ

Термини за разговор са ученицима и родитељима у вези са уписом у СМШ:

Понедељак, уторак, среда, четвртакак и петак од 11:00 до 12:30, канцеларија број 38.

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Конкурс за упис у СМШ 2018. тј. рад са странкама је сваког радног дана од 11 до 13 часова, канцеларија број 23.

 

 

Термини припремне наставе за Издвојено одељење у Лајковцу

 

Припремна настава из солфеђа

биће организована сваког четвртка у договору са ученицима.

Припремну наставу ће реализовати: Ана Живковић

 

Припремна настава из хармонике

биће организована сваког петка у договору са ученицима.

Припремну наставу из хармонике ће реализовати: Јелена Бранковић.

Захтеви за пријемни испит из инструмента:

 1. Две етиде,
 2. Једна полифона композиција
 3. Један циклична композиција (избор ставова),
 4. Комад (лирски или виртуозног карактера).

На пријемном испиту, целокупан програм изводи се напамет.

 

Директор школе:

мр Сузана Радовановић Перић