• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • od 11. do 14. aprila 2019.

 • 8. i 9. decembar 2018.

Export to ics (for outlook, google calendar, etc...)

Sednica Nastavničkog veća

Dešavanje 

Vreme:
15.11.2018 12.30 h - 14.00 h
Kategorija:
Obaveštenja

Opis

U četvrtak, 15. novembra 2018. godine

povodom kraja prvog klasifikacionog perioda održaće se sledeće sednice:

u 12.30 časova:     Sednica Odeljenjskog veća OMŠ
u 13.00 časova:     Sednica Odeljenjskog veća SMŠ

u 13.30 časova:     Sednica Nastavničkog veća

Dnevni red sednice Nastavničkog veća:

    1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
    2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o uspehu i vladanju učenika nakon prvog klasifikacionog perioda, rizici od osipanja učenika i mere
    3. Roditeljski sastanci
    4. Stručno usavršavanje u ustanovi - Međupredmetne kompetencije, autor i izlagač prof. Marija Milovanović
    5. Aneks Godišnjem planu rada škole
    6. Plan aktivnosti u narednom periodu
    7. Razno

Zapisnik sa prethodne sednice Nastavničkog veća nalaziće se na oglasnoj tabli u zbornici i na OVOM LINKU