• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored rada predškolskih programa

Raspored predškolskih programa u školskoj 2019/20.

U školskoj 2019/20. godini predškolski programi će se odvijati po sledećem rasporedu:


Pripremni razred:

ponedeljak i sreda od 18.30 do 19.15 ili
utorak i četvrtak od 18.30 do 19.15


Muzičko zabavište:

deca uzrasta 5 godina:

grupa A: ponedeljak i sreda od 16.45 do 17.30 ili
grupa B: ponedeljak i sreda od 17.35 do 18.20

deca uzrasta 6 godina:

grupa C: ponedeljak i sreda od 18.30 do 19.15