• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

 • Promocija Gudačkog odseka SMŠ, sreda, 13. 12. 2017. od 17.30

 • Koncert: Intonacija duše u Valjevskoj gimnaziji, četvrtak, 14.12. 2017. u 19.00

 • Promocija Teoretskog i Etnomuzikološkog odseka SMŠ, petak, 15. 12. 2017. od 19.00

Pravilnici

Pravilnik o upisu učenika u OMŠ

Pravilnik o upisu učenika u Osnovnu muzičku školu
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .DOC formatu.

Izmene i dopune Pravilnika o upisu učenika u Osnovnu muzičku školu
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o bezbednosti učenika

Pravilnik o bezbednosti učenika
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU


Pravila o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja učenika

Pravila o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja učenika
možete preuzeti sa  OVOG LINKA u .PDF formatu.

Izmene i dopune Pravila o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja učenika
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU


Pravilnik o ispitima

Pravilnik o ispitima (2010. godina)
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU

Pravilnik o izvemnama i dopunama Pravilnika o ispitima (2013. godina)
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU

Pravilnik o izvemnama i dopunama Pravilnika o ispitima (2017. godina)
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o nagrađivanju učenika

Pravilnik o nagrađivanju učenika
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU


Pravilnik o vrednovanju stručnog usavršavanja

Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u Muzičkoj školi „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti SA OVOG LINKA u .DOC formatu.


Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

Poslovnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .DOC formatu.


Poslovnik o radu Nastavničkog veća MŠ „Živorad Grbić”

Poslovnik o radu Nastavničkog veća Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o nabavkama
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU