• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • od 11. do 14. aprila 2019.

 • Solistički koncert Nikole Todorovića (klavir) u Valjevskoj gimnaziji, sa gostom Jovanom Kojić (solo-pevanje), četvrtak 17. 1. 2019. u 19.00

 • 21. Međunarodni susreti falutista „Tahir Kulenović”

 • od 13. do 15. januara 2019.

 • Stručni seminar Nataše Mitrović (van. prof. FMU Beograd) za klaviriste, 16. i 17. januar 2019. u našoj školi

 • Prijavljivanje vanrednih ispita za januarsko-februarski isptini rok: od 9. do 18. januara 2019.

Pravilnici

Pravilnik o upisu učenika u OMŠ

Pravilnik o upisu učenika u Osnovnu muzičku školu
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .DOC formatu.

Izmene i dopune Pravilnika o upisu učenika u Osnovnu muzičku školu
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o bezbednosti učenika

Pravilnik o bezbednosti učenika
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU


Pravila ponašanja učenika, zaposlenih i roditelja učenika, odnosno drugih zakonskih zastupnika

Pravila ponašanja učenika, zaposlenih i roditelja učenika, odnosno drugih zakonskih zastupnika (2018. godina)
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika (2018. godina)
možete preuzeti sa  OVOG LINKA  u .PDF formatu.


Pravilnik o ispitima

Pravilnik o ispitima (2018. godina)
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o nagrađivanju učenika

Pravilnik o nagrađivanju učenika
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU


Pravilnik o takmičenjima

Pravilnik o takmičenjima u Muzičkoj školi „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti SA OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o vrednovanju stručnog usavršavanja

Pravilnik o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u Muzičkoj školi „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti SA OVOG LINKA u .DOC formatu.


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Poslovnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .DOC formatu.


Pravilnik o radu

Poslovnik o radu Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

Poslovnik o discipinskoj i materijlanoj odgovornosti zaposlenih Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Poslovnik o radu Nastavničkog veća MŠ „Živorad Grbić”

Poslovnik o radu Nastavničkog veća Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
možete preuzeti sa OVOG LINKA u .PDF formatu.


Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o nabavkama
možete pogledati na našem sajtu na  OVOM LINKU