• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Izjašnjavanje o nastavku školovanja u SMŠ (za učenike završnih razreda OMŠ)

 • Realizovanje nastave na daljinu do kraja prvog polugodišta

 • Nove mere za organizaciju rada i izmena školskog kalendara o obrazovno-vaspitnom radu za osnovne i sredwe škole u školskoj 2020/21. godini (MPNTR, 27. 11. 2020.)

 • Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/21. godine (MPNTR, 27. 11. 2020.)

Obrazac za Izveštaj o uspehu učenika na takmičenjima

Poštovane kolege,

 

na ovoj stranici možete preuzeti obrazac Izveštaja o nastupu učenika na takmičenjima.

 Popunjeni obrazac slati na e-mail adresu pomoćnika direktora.

 

Naziv izveštaja

Prazan obrazac

Primer popunjenog obrasca


Izveštaj o nastupu učenika na takmičenju


Izvestaj-odeljenskog-staresine-instrumentaliste.xls


Izvestaj-odeljenskog-staresine-instrumentaliste-Radne-tabele.pdf

 

Napomene:

 

Za navođenje podataka o takmičenju (naziv, mesto, datum) koristiti informacije iz propozicija takmičenja.

Za navođenje nagrade učenika koristiti precizne zvanične informacije - onako kako su navedene na diplomi. Na primer: I-6 nagrada (95,67) – Laureat kategorije.