• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored časova grupne nastave SMŠ

DANIJELA MIĆIĆ
 Danijela Mićić

Pohvala za postignut izuzetan uspeh u savlađivanju oblasti iz teoretskih muzičkih disciplina

Danijela je rođena 1999. godine u Nju Jorku. Tamo je zavšila prvi i drugi razred osnovne škole i počela treći razred u Srbiji. Završila je osnovnu školu „Ilija Birčanin” u Pričeviću i završila je srednju muzičku školu „Živorad Grbić” u Valjevu (2013 - 2017).

Išla je na takmičenja iz solfeđa (međunarodno, republičko) i harmonije („Kornelije”) u vreme školovanja i osvajala nekoliko nagrada. Planira da upiše Falkultet muzičke umetnosti (FMU), zapravo Muzičku akademiju u Beogradu ove godine na pedagoški ili teoretski odsek.