• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored časova grupne nastave SMŠ

MAŠA ŽIVKOVIĆ
 Maša Živković

Najuspešniji učenik na teoretskim predmetima u OMŠ


Maša Živković je rođena 2003. godine u Valjevu. Redovan je učenik Osnovne škole „Milovan Glišić” – Valjevo, odličan učenik sa svim peticama. Na takmičenjima iz klavira i solfeđa osvojala je nagrade i to

Školska 2013/2014. godina:
    • diploma Mladi virtuoz, klavir, III nagrada, 82.90 bodova.

Školska 2014/2015. godina:
    • školsko takmičenje učenika IVrazreda klavirskog odseka, I nagrada, 100 bodova.

Školska 2015/2016. godina:
    • na Drugom međunarodnom takmičenju iz dolfeđa: I nagrada 97,33 bodova, IA kategorija;
    • na 23. Republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike: I nagrada, 98,66 bodova, IIA kategorija;
    • Prva nagrada, 100 bodova, na Takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu;
    • Diplima za najuspešnijeg učenika teoretskog oseka;
    • na Školskom takmičenju klavirskog odseka osvojena I nagrada, 90 poena.

Školska 2016/2017. godina:
    • na Takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu osvojena I nagrada, 99,33 bodova;
    • na 3. Međunarodnom takmičenju iz solfeđa osvojena I nagrada, 98 bodova, IIA kategorija;
    • na 24. Republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike osvojena III nagrada, 89,66 bodova, IIIA kategorija.