• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Raspored godišnjih smotri i ispita za OMŠ i SMŠ (bez završnih razreda)

 • Raspored prijemnih ispita za upis u Osnovnu muzičku školu (i Pripremni razred)

 • Dodela diploma učenicima završnih razreda OMŠ i SMŠ

 • Raspored polaganja ispita vanrednih učenika u junskom ispitnom roku

 • Konačni rezultati Prijemnog ispita za upis u prvi razred SMŠ

 • Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u I r. SMŠ

MAŠA ŽIVKOVIĆ
 Maša Živković

Najuspešniji učenik na teoretskim predmetima u OMŠ


Maša Živković je rođena 2003. godine u Valjevu. Redovan je učenik Osnovne škole „Milovan Glišić” – Valjevo, odličan učenik sa svim peticama. Na takmičenjima iz klavira i solfeđa osvojala je nagrade i to

Školska 2013/2014. godina:
    • diploma Mladi virtuoz, klavir, III nagrada, 82.90 bodova.

Školska 2014/2015. godina:
    • školsko takmičenje učenika IVrazreda klavirskog odseka, I nagrada, 100 bodova.

Školska 2015/2016. godina:
    • na Drugom međunarodnom takmičenju iz dolfeđa: I nagrada 97,33 bodova, IA kategorija;
    • na 23. Republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike: I nagrada, 98,66 bodova, IIA kategorija;
    • Prva nagrada, 100 bodova, na Takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu;
    • Diplima za najuspešnijeg učenika teoretskog oseka;
    • na Školskom takmičenju klavirskog odseka osvojena I nagrada, 90 poena.

Školska 2016/2017. godina:
    • na Takmičenju mladih solfeđista u Požarevcu osvojena I nagrada, 99,33 bodova;
    • na 3. Međunarodnom takmičenju iz solfeđa osvojena I nagrada, 98 bodova, IIA kategorija;
    • na 24. Republičkom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike osvojena III nagrada, 89,66 bodova, IIIA kategorija.