• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Proslava 65 godina valjevske muzičke škole

 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Upis u I r. Srednje muzičke škole

 • „Instrument u slikama" - edukativna radionica Muzičke škole u Valjevu u Modernoj galeriji Valjevo, svakog petka u aprilu i maju 2019. u 12.00

 • Rasporedi Master Class-ova

 • Raspored nastupa učesnika

 • Priprema za upis u SMŠ

Upisna dokumentacija za upis u prvi razred Osnovne muzičke škole


ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК:

За упис у у први разред ОМШ на инструментални одсек (клавир, виолина, виолончело, хармоника, гитара, флаута, кларинет, саксофон, труба) уписну документацију чини:
- Пријава за упис (добија се на лицу места)
- Извод из Матичне књиге рођених (може фотокопија)

Пријаву за упис ученика може потписати само родитељ (или законски старатељ)!

Примере попуњених пријава за упис у Први разред ОМШ можете погледати на следећим линковима:
Редован ученик I разреда инструменталног одсека
Ванредан ученик I разреда инструменталног одсека

 

ВОКАЛНИ ОДСЕК:

За упис у први разред ОМШ на вокални одсек (соло певање, српско традиционално певање) уписну документацију чини:
- Пријава за упис (добија се на лицу места)
- Извод из Матичне књиге рођених (може фотокопија)
- Документација о претходно завршеном музичком образовању (у случају да ученик жели признавање одређених предмета из ОМШ или СМШ).

Пријаву за упис малолетног ученика може потписати само родитељ (или законски старатељ)!
Пријаву за упис пунолетног ученика може потписати сам ученик.


Обавештење о признавању предмета: 
Ученици вокалног одсека ОМШ, који су раније завршили основно музчко образовање на неком од инструмената, као и садашњи ученици средње музичке школе, имају право да им се признају одслушани предмети из ранијег школовања.

Изјаву о томе које предмете желе да им се признају, износе у Пријави за упис.

Документација којом се доказује завшетак ранијег школовања може бити:
- Фотокопија Сведочанства о завшеном основном музичком образовању и васпитању (ако је ученик завршио Основну МШ)
- Фотокопија Дипломе о стеченом средњем образовању (ако је ученик завршио Средњу МШ)
- Фотокопија Сведочанства о завршеном претходном разреду средње музичке школе (ако ученик тренутно похађа Средњу МШ)

На основу изјава из Пријаве за упис и приложене документације, Комисија за усаглашавање Наставног плана и програма ће донети Одлуку о признавању годишњих оцена ученицима Соло певања и Српског традиционалног певања у Основној музичкој школи и о томе обавестити ученике пред почетак школске године.

Примере попуњених пријава за упис у Први разред ОМШ можете погледати на следећим линковима:
Редован ученик I разреда вокалног одсека
Ванредан ученик I разреда вокалног одсека