• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Proslava 65 godina valjevske muzičke škole

 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Upis u I r. Srednje muzičke škole

 • „Instrument u slikama" - edukativna radionica Muzičke škole u Valjevu u Modernoj galeriji Valjevo, svakog petka u aprilu i maju 2019. u 12.00

 • Rasporedi Master Class-ova

 • Raspored nastupa učesnika

 • Rezultati

 • Priprema za upis u SMŠ

Pripremna nastava - Saksofon

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU „ŽIVORAD GRBIĆ“ VALJEVO

ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

 

Predmet

SAKSOFON – glavni predmet

Napomena

Program prijemnog ispita

1. Jedna etida, predviđena planom i programom četvrtog razreda saksofona.

2. Virtuozni komad napamet uz pratnju klavira.

 

Način polaganja prijemnog ispita

Ispit se polaže usmeno pred tročlanom komisijom.

Svaki član komisije ocenjuje učenika.

 

Program pripremne nastave

Vežbe za ton i tehniku,skale,etida zadata za prijemni ispit i delo predviđeno za prijemni ispit, po slobodnom izboru, napamet.

 

Fond časova

Pripremna nastava podrazumeva osam individualnih časova sa profesorom i dva časa koja će biti preslušavanje kandidata za prijemni ispit pred profesorima duvačkog odseka.

 

Termini održavanja

Neparna nedelja: utorak:10:00 10:45 h

Parna nedelja: utorak 10:30 - 11:15 h

 

Mesto održavanja

MŠ „Živorad Grbić“ Valjevo,

Velika sala

 

Zaduženi nastavnici

Aleksandar Stajić