Резултати такмичења у школској 2021/22. години

на којима су учествовали ученици МШ Живорад Грбић” – Ваљево

у екипној конкуренцији


5. Ваљевски фестивал хорова „Хорфест”

Организатор:

МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

Од:

04. 06. 2022.

До:

04. 06. 2022.

Локација:

online

Град:

Ваљево

Сајт:

http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/859-rezultati-petog-valjevskog-festivala-horova-2022Област:

Групно певање


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Грбиновци

Милена Урошевић


I


95,005. Међународно такмичење гудача „Златне степенице”

Организатор:

МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

Од:

26. 05. 2022.

До:

29. 05. 2022.

Локација:

МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

Град:

Ваљево

Сајт:

http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/852-5to-takmicenje-gudaca-zlatne-stepenice-2022Област:

Оркестар


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Гудачки оркестар „Феникс”

Снежана Стевановић


I


100,00

Апсолутни победник такмичења


65. Фестивал музичких и балетских школа Србије

Организатор:

Заједница музичких и балетских школа Србије и Музичка школа Ниш

Од:

07. 05. 2022.

До:

13. 05. 2022.

Локација:

Музичка школа Ниш

Град:

Ниш

Сајт:

https://muzickanis.org/65-festival-muzickih-i-baletskih-skola-srbije-rezultati/Област:

Камерна музика


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Квартет „Пиколо”

Слободанка Васиљевић Љујић


I


94,00
Област:

Фестивал муз. и бал. шк. Србије


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Екипа МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

екипа солиста и камерних ансамбала

13.

I


95,16


Екипа солиста МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

екипа солиста

11.

I


96,328. Такмичење из музичко-теоријских дисциплина „Корнелије”

Организатор:

Удружење „Корнелије” – Београд

Од:

06. 05. 2022.

До:

08. 05. 2022.

Локација:

МШ „Станковић” - Београд и online

Град:

Београд

Сајт:

https://kornelije.weebly.com/osmo-takmi268enje-kornelije.htmlОбласт:

Солфеђо - двогласно певање


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Маша Живковић и Андрија Лукић

Јадранка Обрадовић


I


95,008. Међународно такмичење из софлеђа и теорије музике

Организатор:

Удружење музичких и балетских педагога Србије

Од:

02. 04. 2022.

До:

03. 04. 2022.

Локација:

online

Град:

Београд

Сајт:

https://www.umbps.com/international-competitions-medjunarodna-takmicenjaОбласт:

Солфеђо - двогласно певање


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Маша Живковић и Андрија Лукић

Јадранка Обрадовић


I


100,00Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије 2022. ЗМБШС

Организатор:

Заједница музичких и балетских школа Србије

Од:

01. 04. 2022.

До:

15. 04. 2022.

Локација:

ОМШ Јосип Славенски – Нови Сад; ОМШ Станислав Бинички – Београд; СМШ Др Војислав Вучковић – Београд; СМШ Мокрањац – Београд; СМШ Јосип Славенски – Београд; СМШ Станковић – Београд; СМШ Коста Манојловић – Земун; ОМШ Владимир Ђорђевић – Београд.

Град:

Нови Сад, Београд, Земун

Сајт:

https://galis.net/public/5Област:

Групно певање


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Ваљевке

Милена Урошевић


III

1

75,00


Грбиновци

Милена Урошевић


II

1

90,3324. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”

Организатор:

МШ „Живорад Грбић” – Ваљево и УМБПС

Од:

24. 02. 2022.

До:

27. 02. 2022.

Локација:

МШ „Живорад Грбић” – Ваљево

Град:

Ваљево

Сајт:

http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/843-rezultati-24ih-susreta-flautista-2022Област:

Камерна музика


Екипа

Наставник

Место

Награда

По реду

Поени

Посебно признање

Квартет "Sirings"

Слободанка Васиљевић Љујић


I


99,00


Квартет „Пиколо”

Слободанка Васиљевић Љујић


I


98,00