• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Raspored godišnjih smotri i ispita za OMŠ i SMŠ (bez završnih razreda)

 • Raspored prijemnih ispita za upis u Osnovnu muzičku školu (i Pripremni razred)

 • Dodela diploma učenicima završnih razreda OMŠ i SMŠ

 • Raspored polaganja ispita vanrednih učenika u junskom ispitnom roku

 • Konačni rezultati Prijemnog ispita za upis u prvi razred SMŠ

 • Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u I r. SMŠ

Nastavni materijali za učenike


Osnovna muzička škola 

Odseci šestogodišnjeg muzičkog obrazovanja i Pripremni razred

(instrumenti: klavir, violina, viola, violončelo, gitara, harmonika, flauta; pripremni razred)

Učenje na daljinu


Odseci četvorogodišnjeg i dvogodišnjeg muzičkog obrazovanja

(instrumenti: klarinet, saksofon, truba; solo pevanje i srpsko tradicionalno pevanje)

Učenje na daljinuPripremna nastava za prijemni ispit za upis u Srednju muzičku školu

Pripremna nastava za prijemni ispit za SMŠ


Srednja muzička škola

SMŠ Živorad Grbić - Učenje na daljinu