• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored rada predškolskih programa

Odsek stručnih teoretskih predmeta
Isotrijat

U pripremi...


Nastavnički kadar Odseka stručnih teoretskih predmeta, u školskoj 2015/16. godini, čine:
 • Jadranka Obradović – solfeđo OMŠ,SMŠ, šef aktiva
 • Tamara Milosavljević – teorija OMŠ, harmonija, uvod u komponovanje, muzički oblici, sviranje horskih partitura
 • Dražen Kujundžić – solfeđo i teorija muzike  OMŠ ( duvači, solo pevači), uporedni klavir, audio vizuelna tehnika
 • Svetlana Nenezić – solfeđo OMŠ
 • Ana Tomić – Kondić – solfeđo OMŠ
 • Nikolina Ninić – solfeđo, hor  OMŠ, istorija muzike, etnomuzikologija, uporedni klavir
 • Božana Divac – teorija muzike OMŠ, solfeđo, teorija muzike SMŠ, istorija muzike, nacionalna istorija muzike, muzički instrumenti, dirigovanje, dečiji orkestar
 • Vanja Dragojlović – solfeđo, teorija OMŠ, solfeđo SMŠ, kontrapunkt
 • Milica Stepanović Baba Milkić – solfeđo, teorija OMŠ, kontrapunkt, hor SMŠ, uporedni klavir
 • Sofija Stamenić – solfeđo, teorija, hor OMŠ IO Lajkovac, korepetitor IO Lajkovac
    

Izveštaj Stručnog veća za teoretske muzičke predmete za školsku 2014/15. godinu
 
Tokom školske 2014/2015. godine održano je 7 sednica stručnog veća za teoretske predmete koje su ove godine činili nastavnici:
 • Božana Divac,
 • Jadranka Obradović,
 • Vanja Dragojlović,
 • Dražen Kujundžić,
 • Tamara Milosavljević,
 • Jelena Golubović,
 • Svetlana Nenezić,
 • Ana Tomić Kondić,
 • Milica Stepanović Baba Milkić,
 • Mirjana Matić i
 • Nikolina Ninić.
Predviđen plan rada za ovu školsku godinu delimično je realizovan jer zbog složenosti odseka i velikog broja đaka ove godine nije sprovedena ideja o osnivanju školskog takmičenja iz solfeđa već je naglašeno da će se ona realizovati tokom naredne školske godine.

Postignuti su značajni rezultati na raznim takmičenjima iz mnogih teoretskih disciplina:
 • Republičko takmičenje iz solfeđa i teorije, održano 07. 12. 2014. godine u MŠ „Petar Konjović“ u Beogradu:
  • Solfeđo:
   • Teodora Rafailović I SMŠ I nagrada,
   • Jana Rašić II SMŠ I nagrada,
   • Nikola Todorović II SMŠ I nagrada – klasa Jadranka Obradović
  • Teorija muzike: 
   • Jana Rašić II SMŠ I nagrada,
   • Nikola Todorović II SMŠ I nagrada,
   • Katarina Marković II SMŠ I nagrada – klasa Božana Divac
 • XIII Takmičenje mladih solfeđista, održano 06./07. marta u Požarevcu:
  • Solfeđo:
   • Maša Živković IV OMŠ I nagrada – klasa Svetlana Nenezić,
   • Anica Mićić IV OMŠ I nagrada – klasa Vanja Dragojlović,
   • Bojana Vujić V OMŠ I nagrada – klasa Ana Tomić-Kondić,
   • Nikolina Gavrić V OMŠ II nagrada – klasa Božana Divac;
   • Teodora rafailović I SMŠ I nagrada,
   • Jana Rašić II SMŠ I nagrada,
   • Nikola Todorović II SMŠ I nagrada,
   • Jovana Kojić II SMŠ II nagrada,
   • Vojislav Živić II SMŠ II nagrada – klasa Jadranka Obradović,
   • Aleksandra Vujić IV SMŠ II nagrada,
   • Nenad Milosavljević IV SMŠ III nagrada – klasa Božana Divac.
  • Dvoglasno pevanje:
   • Jana Rašić i Teodora Rafailović I nagrada,
   • Nikola Todorović i Jovana Kojić I nagrada – klasa Jadranka Obradović.
  • Teorija muzike:
   • Nikola Todorović II SMŠ laureat,
   • Katarina Marković II SMŠ I nagrada,
   • Jana Rašić II SMŠ II nagrada,
   • Jovana Kojić II SMŠ III nagrada – klasa Božana Divac.
  • Harmonija i muzički oblici:
   • Nenad Milosavljević IV SMŠ III nagrada – klasa Tamara Milosavljević.
 • Na republičkom takmičenju horova muzičkih škola, održanom 18. 04. 2015. godine u Novom Sadu, hor SMŠ je osvojio II nagradu – dirigent Božana Divac.
 • Na Međunarodnom takmičenju iz solfeđa, održanom 26. 04. 2015. Godine u MŠ „Petar Konjović“ u Beogradu Teodora Rafailović I SMŠ proglašena je laureatom, disciplina solfeđo - klasa Jadanka Obradović.
 • Na drugom takmičenju iz muzičko-teorijskih predmeta Kornelije, održanom 09. 05. 2015. Gidune u Beogradu, Teodora Rafalović I SMŠ osvojila je II nagradu, disciplina solfeđo, klasa Jadranka Obradović.
 • Na XIV festivalu horova „Majkse muzičke svečanosti“, održanom 09./10. Maja 2015. Godine u Bjeljini Hor OMŠ je osvojio zlatnu medalju – dirigent Nikolina Ninić, a hor SMŠ bronzanu medalju – dirigent Božana Divac.
 • Takmičenje „Kornelije“, održano 16. /17. maja 2015. godine u Beogradu:
  • Muzički oblici:Nikola Todorović II SMŠ I nagrada,Nenad Milosavljević IV SMŠ III nagrada – klasa Tamara Milosavljević.
  • Harmonija: Nikola Todorović II SMŠ I nagrada, Danijela Mićić II SMŠ II nagrada, Nevena Škembarević IV SMŠ III nagrada, Nenad Milosavljević SMŠ pohvala – klasa Tamara Milosavljević.
 • Na 25. Republičkom takmičenju horova, održanom 30. maja 2015. Godine u Lazarevcu, hor OMŠ je osvojio II – dirigent Nikolina Ninić.

Horovi OMŠ i SMŠ „Živorad Grbić“, kojima rukovode Nikolina Ninić i Božana Divac,  ove godine su učestvovali na brojnim nastupima u našem gradu a dve članice našeg kolegijuma, Nikolina Ninić i Vanja Dragojlović, organizovale su prve Susrete valjevskih horova, u prostorijama naše škole, na kojim je ovom prilikom nastupilo 8 horova iz grada.

U okviru proslave dana škole, održane 22. 05. 2015. godine u velikoj sali Centra za kulturu nastupili su kako horovi naše škole tako i muzičko zabavište i pripremni razred kojima rukovode Tamara Milosavljević i Svetlana Nenezić, a održali su i samostalni koncert u okviru nedelje proslave Dana škole 12. maja 2015. godine u prostorijama škole.

Pet redovnih učenika uspešno su završili četvrti razred SMŠ, položili Maturski ispit i konkurisali na prijemni ispit za željene fakultete.

Iz generacije 2011 – 2015. godine, učenik Nenad Milosavljević postigao je najbolji uspeh i rezultate te je proglašen za đaka teoretskog odseka.
Rukovodilac veća
Nikolina NinićIzveštaj o radu Hora učenika osnovne muzičke škole za školsku 2014/15. godinu

Tokom školske 2014/2015. godine hor OMŠ „Živorad Grbić“ brojao je 80 članova. U sastav hora ulazili su učenici klavirskog, gitarskog i duvačkog odseka koja su pohađala IV, V i VI razred šestogodišnjeg ili III i IV razred četvorogodišnjeg muzičkog obrazovanja. Učenici gudačkog odseka i odseka harmonika većinom su upućivani na orkestarsku nastavu, mada je bilo učenika koji su pohađali nastavu hora.

Kako zbog velikog broja časova koje učenici imaju u osnovnim školama, tako i zbog velikog broja vannastavnih aktivnosti kojima se bave u večernjim časovima nije bilo fiksnih dana kojima se nastava odvijala (sve je zavisilo od dogovora sa učenicima) ali je termin uvek bio sedmi čas u popodnevnoj smeni (19.10-20.10). U najvećem broju slučajeva učenici su redovno pohađali nastavu.

Nastava se odvijala u velikoj sali škole, a u slučajevima kada je velika sala bila rezervisana za druge namene nastava se najčešće odvijala u učionici br. 21.
 
Horski sastav je tokom ove školske godine bio jedinstven sve do proslave školske slave a od tog trenutka diferencirani su hor A koji je pripremao takmičarski program i hor B koji je nastavio da obrađuje kompozicije utvrđene nastavnim planom.

Tokom godine obrađene su sledeće kompozicije:
1. Medly from Sister Act – arr. Mc Huf (trostavačna kompozicija koja se sastoji iz sledećih stavova: Hail Holy Queen, I will follow him, Shout)
2. Marijo, deli bela kumrijo; Zapevala sojka `tica; Lazo, Lazi Lazare – narodne pesme, aranžman Nikolina Ninić
2. Plemenito srce – Vladimir Berdović
3. Vozbranoj Vojevodje – St. St. Mokranjac
4. La Violetta – nepoznat autor
5. Tamna noći tamna li si – narodna pesma, zapis Branko Tadić
6. Hristos Voskrese – duhovni napev, aranžman Vanja Dragojlović

A obnovljene su sledeće kompozicije:
1. Diptih: Tebe pojem (nepoznat autor) i Bogorodice Devo (nepoznat autor)
2. Na ranilu - St. St. Mokranjac


Tokom godine hor je učestvovao na devet koncerata:

1. Na koncertu „Mokranjcu u čast“ održanom u velikoj sali Centra za kulturu dana 20. 11. 2014. godine sa početkom u 19 časova, hor OMŠ, u sastavu od 63 člana, izveo je kompoziciju Na ranilu St. St. Mokranjca.

Hor OMŠ 1


2. Na Novogodišnjem koncertu, održanom u velikoj sali MŠ „Živorad Grbić“ dana ? hor OMŠ, u sastavu od 60 članova, izveo je kompoziciju Medly from Sister Act uz klavirsku saradnju prof. Slavice Krstić.

3. Na koncertu dečijeg crkvenog hora „Hadži Ruvim“, održanom u holu Centra za kulturu, dana 14. 01. 2015. godine sa početkom u 19 sati, hor OMŠ, u sastavu od 27 članova, izveo je diptih Tebe pojem i Bogorodice Devo i narodnu pesmu Marijo, deli bela kumrijo.

Hor OMŠ 2
Linkovi za snimke nastupa (na Facebook-u):
a) Tebe pojem i Bogorodice Devo
b) Marijo, deli bela kumrijo

4. Na koncertu povodom proslave školske slave Sv. Save, održanom u velikoj sali MŠ „Živorad Grbić“ dana 26. 01. 2015. godine sa početkom u 19 sati, hor OMŠ, u sastavu od 46 članova, izveo je splet narodnih pesama: Marijo, deli bela kumrijo, Zapevala sojka `tica i Lazo, Lazi Lazare.
Link za snimak na Facebook-u

5. Na Vaskršnjem koncertu, održanom u velikoj sali MŠ „Živorad Grbić“, dana 07. 04. 2015. godine, hor OMŠ, u sastavu od 58 članova je, zajedno sa dečijim crkvenim horom „Hadži Ruvim“ i gudačkim ansamblom „Feniks“, pod rukovodstvom prof. Vanje Dragojlović izveo vaskršnju pesmu Hristos Voskrese.
Link za snimak na Facebook-u

6. Na koncertu „Muzika u cveću“ održanom u dvorištu „Poljoprivredne škole“ povodom Dana planete u sredu 22. 04. 2015. godine, hor OMŠ je, u sastavu od 35 članova, izveo kompozicije Vozbranoj Vojevodje i Plemenito srce.

Hor OMŠ 3

7. Na prvim Susretima valjevskih horova, koji su se održali u velikoj sali MŠ „Živorad Grbić“, dana 24. 04. 2015 godine sa početkom u 19 sati, hor OMŠ je, u sastvau od 41 člana, izveo Medly from Sister Act, uz klavirsku saradnju prof. Slavice Krstić.

Hor OMŠ 4

Link za snimak na Facebook-u


8. Hor OMŠ otvara Republičko recitatorsko takmičenje „Desanka Maksimović“ održano u velikoj sali Centra za kulturu dana 15. 05. 2015. godine sa početkom u 10 sati. Ovom prilikom hor je izveo kompoziciju Plemenito srce.

Hor OMŠ 5

 
Hor OMŠ 6

9. Na koncertu povodom proslave dana škole, održanom u velikoj sali Centra za kulturu, dana 22. 05. 2015. Godine, hor OMŠ je, u sastavu od 30 članova, izveo narodnu pesmu Tamna noći, tamna li si.

Hor OMŠ 7

Link za snimak na YouTube-u


Pored navedenih nastupa hor je uzeo učešće na dva festivala:
1. Na „Majskim muzičkim svečanostima“, održanim 09. 05. 2015. godine u Bjeljini, hor OMŠ je izveo sledeće kompozicije: Vozbranoj Vojevodje, Plemenito srce i Medly from Sister Act, uz klavirsku saradnju prof. Slavice Krstić, i osvojio Zlatnu medalju (92.75 bodova).

2. Na „Republičkom takmičenju horova“, održanom 30. 05. 2015. godine u Lazarevcu, hor OMŠ je izveo sledeće kompozicije: Vozbranoj Vojevodje, Tamna noći tamna li si i Medly from Sister Act uz klavirsku saradnju prof. Slavice Krstić i osvojio drugu nagradu (80 bodova).

Tokom protekle školske godine horski sastav je značajno napredovao, razvio se i ojačao duh horske zajednice i timskog rada, obrađen je veliki broj kompozicija koje su savladane na visokom nivou, učenici su znatno napredovali u pevanju, čemu je mnogo doprineo veliki broj nastupa, a o čemu svedoče i pomenute osvojene nagrade. Deca su uzela učešće i na nastupu koji je bio organizovan tokom zimskog raspusta, i svi koji su bili u Valjevu redovno su dolazili na probe u ovom preliodu. Najveći uspeh je činjenica da se u okviru sastava razvila velika ljubav prema horskom pevanju, ljubav koja im daje snage da rade i trude se i van nastavnog plana i programa i želja za napretkom koji je uz ovakvu posvećenost zagarantovan. Veoma sam ponosna na rezultate koje su ostvarili tokom ove školske godine i nadam se da nas u narednoj godini čeka još puno lepog druženja i napretka.
Dirigent hora
prof. Nikolina Ninić
Izveštaj o radu Hora učenika srednje muzičke škole za školsku 2014/15. godinu

Školske 2014/15. godine nastavu hora pohađali su svi učenici SMŠ, ukupno 42 člana mešovitog hora. Nastava je izvođena u koncertnoj sali škole u vremenu od 13.10 do 14.50, ponedeljkom, sredom ili petkom, u zavisnosti od potreba nastupa. Repertoar hora obuhvatao je kompozicije domaćih i stranih autora a bili su zastupljeni svi muzički stilovi, što je u skladu sa ciljevima nastave horskog pevanja.

Program:
 •  Pjer Atanjan - „Turdion“
 •  Sergej Rahmanjinov - „Svenoćno bdenije“, 3. stav- „Blažen muž“
 •  Stevan Mokranjac - „Kozar“
 •  Erik Vitaker - „Luks aurumke“
 •  „Kaps“ - obrada popularne pesme, ar. Denise Stokman
 •  „Blekbrd“ - obrada popularne pesme, ar. Deril Ransvik
 •  Antonio Vivaldi - „Gloria“
 
 Ove kompozicije izvedene su na sledećim nastupima:
 • novembar 2014., svečana sala Valjevske gimnazije ( „Turdion“, „Kaps“)
 • oktobar 2014., Centar za kulturu Valjevo, obeležavanje stogodišnjice smrti S. Mokranjca ( „Kozar“)
 • decembar 2014., Centar za kulturu Valjevo, godišnji koncert vokalno-instrumentalne muzike ( „Gloria“)
 • decembar 2014., MŠ „Živorad Grbić“, novogodišnji koncert („Blekbrd“, „Kaps“)
 • april 2015., republičko takmičenje horova muzičkih škola i srednjih stručnih škola Novi Sad („Turdion“, „Blažen muž“, „Luks aurumke“, „Kaps“)
 • maj 2015., međunarodno takmičenje horova „Majski susreti“, Bijeljina („Turdion“, „Blažen muž“, „Kozar“, „Luks aurumke“)
 • maj 2015., Poljoprivredna škola Valjevo, „Muzika među cvećem“ („Turdion“)
 • maj 2015., Tehnička škola Valjevo, „Noć muzeja“ („Turdion“)

Pored ovih nastupa, hor je učestvovao i na školskim priredbama povodom obeležavanja školske slave kao i svečane dodele diploma učenicima završnih razreda sa kompozicijama „Himna Svetom Savi“ i „Gaudeamus igitur“.

Nagrade:
 • Republičko takmičenje horova muzičkih i srednjih stručnih škola, Novi Sad, druga nagrada
 • Međunarodno takmičenje horova „Majski susreti“, Bijeljina, treća nagrada.
Dirigent hora
prof. Božana Divac