• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored časova grupne nastave SMŠ

Odsek gudača

Istorijat

Tradicija nastave gudačkih instrumenata u valjevskoj Muzičkoj školi je izuzetno duga i datira od samog osnivanja škole, od 1954. godine, kada su prvi đaci  bili upravo upisani na dva postojeća odseka, klavir i violinu. Violina je jako dugo bila i jedini  gudački instrument koji se učio u muzičkoj školi i interesovanje za nju decenijama nije jenjavalo.

Ipak, početkom devedesetih godina prošlog veka, dolazi do pozitivnih pomeranja u razvoju gudačkog odseka i na inicijativu tadašnjeg direktora škole, prof. Dragana Vasiljevića, 1991. Godine, u školi počinje  nastava violončela a od školske 2005/2006. zahvaljujući identičnim ambicijama profesora gudačkog aktiva i direktora škole i nastava viole.

I pored velike zainteresovanosti sredine za razvoj muzičkog obrazovanja u Valjevu a samim tim i za edukaciju mladih violinista, jako dugo, ključni problem gudačkog odseka bio je nedostatak stručnog kadra. Iako je za 56 godina postojanja odseka, kroz školu prošla plejada vrsnih violinskih  umetnika i pedagoga zemlje, počev od prvog mentora, prof. Ljubivoja Nikolića pa preko Dimitrija Ljubisavljevića, Ilinke Marić, Svetlane Vukajlović, Lidije Ranković, Igora Vasiljevića, Vlade Markovića i drugih, gudački odsek svoje najveće uspehe beleži tek od kraja devedesetih pa do današnjih dana.

Verovatno je razlog unapređivanja rada odseka povratak nekadašnjih đaka a sada mladih profesora škole ,  realizacija kontinuirane nastave bez čestih promena profesora i   stvaranje ambijenta u kome je moguće razviti jedinstvenu metodologiju rada  i  stil muziciranja karakterističan za valjevske gudače.

Do 2002. godine, u okviru gudačkog odseka radilo je četiri profesora sa punim radnim vremenom, od toga samo jedan od njih je bio u stalnom radnom odnosu. Danas, gudački aktiv broji osam profesorki u Valjevu i jednu u Lajkovcu, od toga šest u stalnom radnom odnosu. Sedam profesora su bivši đaci škole, sve imaju visoko obrazovanje a dve profesorke su i magistri .  Ovo su podaci koji najbolje svedoče o organizaciji i kvalitetu rada odseka.

Jedan od vrlo bitnih segmenata rada gudačkog odseka jeste nastava orkestra i kamerne muzike.

Na inicijativu profesorki  mr.Snežane Stevanović i mr. Suzane Radovanović- Perić u školskoj 2003/ 2004. godini formiran je gudački orkestar škole sastavljen od najboljih osnovaca i srednjoškolaca gudačkog odseka. Umetnički rukovodilac orkestra od njegovog osnivanja je Snežana Stevanović. S vremenom, orkestar je sve uspešniji, aktivno učestvuje na svim koncertima u školi ali i u samom gradu. 5.  Oktobar 2010. Godine svakako će u istoriji rada orkestra ostati upamćen kao jedan od najsvetlijih datuma kada je 13 najtalentovanijih članova okupljenih  za tu priliku u kamerni orkestar ’’ Feniks’’ izvelo premijerno Vivaldijev ciklus ’’ 4 godišnja doba’’ na sceni Centra za kulturu.

Takođe, pored standardnih kamernih sastava, ponos gudačkog odseka je i kvartet violina ’’ Piccollo’’  sastavljen od učenika osnovne škole,koji je u toku školske 2009/ 2010 postao jedan od simbola našeg odseka.

Pored  uspešnog pedagoškog rada, konstantnog stručnog usavršavanja i ostvarenih rezultata na brojnim takmičenjima u zemlji, jedan od obeležja rada profesorki gudačkog odseka jeste i njihova koncertna aktivnost. Četiri profesorke odseka, Suzana Radovanović Perić, Snežana Stevanović, Verica Jakovljević i Irina Vasiljević formirale su gudački kvartet ’’MISS’’ , jedini sastav klasičara u gradu, sa prestižnom biografijom. Takođe, prof. Angelina Milićević je stalan član novosadskog kamernog orkestra ’’Camerata Akademica’’ sa kojim je održala na desetine koncerata u zemlji i inostranstvu dok prof. Milena Martinov Stojković vrlo uspešno radi sa triom ’’La Campalamela’’.

Instrumenti u okviru gudačkog odseka su:
- Violina
- Viola
- Violončelo


 

Nastavnički kadar gudačkog odseka, u školskoj 2015/16. godini, čine:

 • Snežana Stevanović – violina , OŠ, SMŠ, šef stručnog aktiva
 • Angelina Novaković – violina OŠ, SMŠ
 • Aleksandra Milivojević – violina OŠ,SMŠ, orkestar OMŠ,
 • Verica Jakovljević, viola OMŠ,SMŠ, violina OMŠ,
 • Milena Martinov – Stojković, viola OMŠ,SMŠ, violina OMŠ
 • Vladimir Stoilkov, violina OMŠ, čitanje s lista -  gudači SMŠ
 • Ljiljana Jovanović, violina OMŠ,  čitanje s lista -  gudači SMŠ
 • Irina Vasiljević, violončelo OMŠ,SMŠ, čitanje s lista -  gudači SMŠ
 • Danica Rašković, violončelo OMŠ, kamerna muzika SMŠ
 • Milena Rajković, violina OMŠ , šef aktiva IO Lajkovac


Izveštaj Stručnog veća za predmete gudačkog odseka za školsku 2014/15. godinu

U školskoj 2014/2015. g.,stručni aktiv odseka su činile:
 • mr Snežana Stevanović - šef gud. odseka
 • mr Suzana Radovanović Perić - prof. violine
 • prof. Verica Jakovljević - prof. viole
 • prof. Milena Martinov Stojković - prof viole
 • prof. Aleksandra Milivojević - prof.violine
 • prof. Mina Nikolić - prof. violine
 • prof. Irina Vasiljević - prof. violončela
 • prof. Danica Rašković - prof. violončela
U toku 2014/2015. g. sve profesorke odseka sa svojim učenicima ostvaruju značajne rezultate. Prvo polugodište obeležili su brojni interni časovi, dva Javna časa odseka, učešće učenika gudačkog odseka na mnogim kulturnim manifestacijama, pri čemu su se posebno istakli:
 • Bojana Vujić (5. r. violine, kl. prof. A.Milivojević) i Jelisaveta Savić (5. r. viole, kl. prof. M.M.Stojković),
 • celokupna klasa kamerne muzike prof. Danice Rašković, kvartet violina „Libero“ (kl. mr Stevanović Snežana), kvartet violina „Feniks“ (kl. mr Suzana R.Perić) i gud. orkestar „Feniks“ (um. rukovodioci mr Suzana R.Perić i mr Snežana Stevanović).
Prvo polugodište je zaokruženo Novogodišnjim koncertom 24. decembra u sali Valjevske gimnazije, na kome je nastupilo 14 najuspešnijh učenika odseka i velikim Novogodišnjim koncertom hora Abrašević, hora SMŠ „Živorad Grbić“ i gudačkog orkestra „Feniks“, održanog 12. decembra u Centru za kulturu.


U toku 2014/2015. g. gudači naše škole predstavili su se na 10 takmičenja u zemlji:

Bačka Topola,15. mart 2015. Međunarodni festival gudača:
 • Pavlović Tijana, 2.r. OMŠ, kl. prof. Danica Rašković - 1. nagrada - pobednica kategorije,
 • Nikolić Anđelina, 3. r. OMŠ, kl. prof. Danica Rašković - 1. nagrada - pobednica kategorije;

22. mart 2015. Aranđelovac, Međunarodni festival violinista:
 • Tomić Ivan, 2. r. OMŠ, kl. prof. Verica Jakovljević - 1. nagrada,
 • Avramović Nina, 2. r. OMŠ ,kl. prof. Aleksandra Milivojević, 2. nagrada,
 • Đuričić Ivana, 2. r. OMŠ, kl. prof. Aleksandra Milivojević, 2. nagrada, Jovanović Anđelka, 4. r. OMŠ,kl. prof. Aleksandra Milivojević, 1. nagrada,
 • Bojana Vujić, 5. r. OMŠ, kl. prof. Aleksandra Milivojević, 1. nagrada,
 • Vićentijević Jelena, 3. r. SMŠ, kl. mr Snežana Stevanović - 1. nagrada,
 • Lukić Jovana, 3. r. SMŠ, kl. mr Snežana Stevanović, 1. Nagrada - pobednik kategorije.

25. mart 2015. G. Beograd - Republičko takmičenje
 • Trio Botije (Jelisaveta Savić, Bojana Vujić, Tijana Madžarević), kl. prof. A.Milivojević, M.M.Stojković, M.Prodanović.

28. 29. mart 2015. Šabac - okružno takmičenje violinista:
 • Tripković Vasilije, 1.r.OMŠ, kl.prof.A.Milivojević - 1. nagrada
 • Dimitrijević Tara, 1.r.OMŠ,kl.prof.A.Milivojević-1.nagrada
 • Avramović Nina, 2.r.OMŠ,kl.A.Milivojević-2.nagrada
 • Đuričić Ivana, 2.r.OMŠ,kl.prof.A.Milivojević-1.nagrada
 • Tofilovski Sofija, 2.r.OMŠ,kl.mrS.Stevanović-1.nagrada
 • Muratović Jovan, 4.r.OMŠ,kl.M.Martinov Stojković-2.nagrada
 • Gavrić Nikolina, 5.r.OMŠ,kl.M.Nikolić-1.nagrada
 • Urošević Ivana, 5.r.OMŠ,kl.mrS.Stevanović-2.nagrada
 • Jovanović Mitar, 2.r.SMŠ,kl.mrS.Stevanović-2.nagrada
 • Jovanović Đorđe, 4.r.SMŠ,kl.mrS.Stevanović-1.nagrada

20. april 2015, Ub - Međunarodno takmičenje violinista
 • Trninić Milica, 1.r.OMŠ,kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Petrović Sava, 1.r.OMŠ,kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Vuković Lenka, 1.r.OMŠ kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Katić Anđela, 5.r.OMŠ kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Savić Jelisaveta, 5.r.OMŠ kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada

28. april 2015, Lazarevac - Festival violinista
 • Maletić Sreten, 1.r.OMŠ,kl.prof.A.Milivojević-2.nagrada
 • Pavić Jana, 3.r.OMŠ,kl.prof.A.Milivojević-1.nagrada

Festival muzičkih škola u Negotinu, 10. maj 2015
 • Nikolić Anđelina, 3.r.OMŠ,kl.prof.-1.nagrada.Danica Rašković
 • Bojana Vujić, 5.r.OMŠ,kl.prof.A.Milivojević-1.nagrada
 • Trio Botije(J.Savić,B.Vujić,T.Madžarević)-1.nagrada
 • Gudački orkestar OMŠ, um.rukovodilac  prof.A.Milivojević-2.nagrada

16 - 19. maj 2015, Stringfest, Sremska Mitrovica
 • Pavlović Tijana, 2.r.OMŠ,kl.prof.Danica Rašković-1.nagrada
 • Petrašević Jana, 3.r.OMŠ,kl.prof.Mina Nikolić-2.nagrada
 • Petrović Vasilije,4.r.OMŠ, kl.prof.Irina Vasiljević Damljanjović-2.nagrada
 • Gavrić Nikolina, 5.r.OMŠ,kl.M.Nikolić-1.nagrada
 • Bojana Vujić, 5.r.OMŠ,kl.prof.A.Milivojević-1.nagrada
 • Savić Jelisaveta,  5.r.OMŠ kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Lukić Nevena,1.r.SMŠ, kl.prof.Verica Jakovljević-2.nagrada
 • Marković  Katarina ,2.r.SMŠ,kl.prof.I.V.Damljanjović-3.nagrada
 • Jovanović Mitar, 2.r.SMŠ,kl.mrS.Stevanović-3.nagrada
 • Jovanović Đorđe, 4.r.SMŠ,kl.mrS.Stevanović-2.nagrada

28, 29. maj 2015.g. Beograd, Mladi virtuoz
 • Petrović Sava, 1.r.OMŠ,kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Vuković Lenka, 1.r.OMŠ kl.prof.M.M.Stojković- 2.nagrada
 • Madžarević Nikolina, 1.r.OMŠ,kl.mr.S.Stevanović-1.nagrada
 • Stošić Anka, 1.r.OMŠ,kl.mr.S.Stevanović-1.nagrada
 • Tomić Ivan, 2.r.OMŠ,kl.prof.Verica Jakovljević-2.nagrada
 • Tofilovski Sofija, 2.r.OMŠ,kl.mrS.Stevanović-2.nagrada
 • Anja Krunić, 2.r.OMŠ,kl.mrS.Stevanović-3.nagrada
 • Savić Jelisaveta,  5.r.OMŠ kl.prof.M.M.Stojković- 1.nagrada
 • Petrašević Jana, 3.r.OMŠ,kl.prof.Mina Nikolić-2.nagrada
 • Mina Rstić, 3.r.OMŠ,kl.prof.I.V.Damljanjović-2.nagrada

19. maja, u Velikoj sali škole, povodom Dana škole, održan je Koncert pobednika, na kome je nastupilo 10 najuspešnijih učenika u 2014/2015.g.

22. maja, na koncertu povodom Dana škole u Centru za kulturu, gudački odsek su veoma zapaženo predstavili Gudački orkestar OMŠ i gudački orkestar „Feniks“.

4. juna 2015. g. održan je diplomski ispit Đorđa Jovanovića, koji je nagrađen nagradom „Živorad Grbić“, zbog najuspešnije promocije škole u gradu i zemlji.

8 i 9. juna održano je školsko takmičenje gudača gde je nastupilo 70 učenika ovog odseka.

2014/2015. g. je za gudački odsek do sada bila najuspešnija, 53 nagrade, preko 30 javnih nastupa i jedno konstantno unapređivanje kvaliteta samog odseka.
 
Rukovodilac veća
mr Snežana StevanovićIzveštaj o radu Gudačkog orkestra OMŠ u školskoj 2014/15. godini

U ovoj školskoj godini sastav gudačkog orkestra osnovne muzičke škole „Živorad Grbić” činili su sledeći učenici: Toma Petrović, Ivana Urošević, Anđela Katić, Jelisaveta Savić, Bojana Vujić, Nikolina Gavrić, Kristina Rajković, Ljubica Tadić, Aleksandar Simić, Ana Petrović, David Mijailović, Vasilije Petrović, Antonije Manojlović, Jovan Muratović, Anđelka Jovanović, Lazar Žujović, Lidija Štulić.

Izvođeni program:
V. A. Mocart „Menuet” (Zbirka Vladislav Hiršl „Muzički stilovi”), A. Dvoržak „ Humoreska” i L. Betoven „ Oda radosti”.

Javni nastupi:
Novogodišnji koncert muzičke škole „Živorad Grbić”, Interni čas klase Aleksandre Milivojević 21.04.2014. godine, Koncert povodom Dana planete u Poljoprivrednoj školi u Valjevu, Koncert gudačkog odseka povodom Dana škole, Koncert  učenika povodom Dana škole u Centru za kulturu Valjevo, kao i učešće na Festivalu muzičkih škola Srbije u Negotinu. 

U ovoj školskoj godini orkestar je dosegao visok nivo profesionalnosti. Učenici su pokazali izuzetnu motivisanost za rad što je rezultiralo brojnim javnim nastupima i takmičenjem. Postignut je muzički i tonski sklad. Svojom angažovanošću i posvećenošću ova grupa učenika upisala se kao prvi orkestar koji je predstavljao školu na nekom takmičenju u njenoj istoriji i odlično ocenjen od strane žirija visokom drugom nagradom.
Rukovodilac orkestra
prof. Aleksandra Milivojević