• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Izjašnjavanje o nastavku školovanja u SMŠ (za učenike završnih razreda OMŠ)

 • Realizovanje nastave na daljinu do kraja prvog polugodišta

 • Nove mere za organizaciju rada i izmena školskog kalendara o obrazovno-vaspitnom radu za osnovne i sredwe škole u školskoj 2020/21. godini (MPNTR, 27. 11. 2020.)

 • Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/21. godine (MPNTR, 27. 11. 2020.)

Kolektiv škole
DIREKTOR: Suzana Radovanović Perić, mr

POMOĆNIK DIREKTORA: Slaviša Jezdimirović

SEKRETAR: Ljiljana Delić

ŠEF RAČUNOVODSTVA: Vesna Obradović

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKI RADNIK: Gordana Maksić

STRUČNI SARADNIK: Violeta Ognjenović – pedagog

RUKOVODIOCI STRUČNIH VEĆA:
- klavirski odsek – Milica Prodanović
- gudački odsek – Snežana Stevanović, mr
- odsek gitare – Miloš Popović
- odsek harmonike – Nikola Janković
- duvački odsek – Slobodanka Vasiljević Ljujić
- vokalni odsek – Milena Urošević
- odsek stručnih teoretskih predmeta – Milica Stepanović Baba-Milkić
- odsek opšteobrazovnih predmeta SMŠ – Marija Milovanović
- koordinator IO Lajkovac – Jelena Branković
- koordinator IO Mionica – Tijana Čitaković

Podela predmeta na nastavnike u školskoj 2019/20. godini

Klavirski odsek:

 • Milica Prodanović – Klavir (glavni predmet), Klavir – muzički saradnik, šef Stručnog veća, koordinator Stručnog aktiva za razvojno planiranje, član Tima za samovrednovanje, koordinator Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, koordinator Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, član Tima za profesionalni razvoj
 • Milena Stepanović – Klavir (glavni predmet), Uporedni klavir OMŠ, Klavir – muzički saradnik
 • Dimitrije Tomić – Klavir (glavni predmet), Klavir – muzički saradnik
 • Jelena Mirković – Klavir (glavni predmet), Uporedni klavir OMŠ, Uporedni klavir SMŠ, Klavir – muzički saradnik
 • Olivera Simić – Klavir (glavni predmet), Uporedni klavir OMŠ, Čitanje s lista, Korepeticija
 • Biljana Maksimović – Klavir (glavni predmet)
 • Ivan Rabasović, mr – Klavir (glavni predmet), Klavir – muzički saradnik, mentor Džez sekcije
 • Tijana Stanojević – Uporedni klavir OMŠ, Uporedni klavir SMŠ, Koordinator nastave uporednog klavira
 • Dušan Marković – Klavir (glavni predmet), Uporedni klavir OMŠ, Klavir – muzički saradnik, član Tima za inkluzivno obrazovanje
 • Olivera Meandžija – Klavir (glavni predmet)
 • Sanja Stanković – Klavir (glavni predmet)
 • Miljana Jovanović – Klavir (glavni predmet), korepetitor
 • Miloš Jakšić – korepetitor
 • Ana Pejović – korepetitor
 • Milan Milić – korepetitor

Gudački odsek:

 • Snežana Stevanović, mr – Violina, Gudački orkestar OMŠ, šef Stručnog veća, umetnički direktor takmičenja „Zlatne Stepenice”, član Stručnog аktiva za razvojno planiranje, član Tima za profesionalni razvoj, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, mentor Sekcije orkestra najmlađih gudača
 • Ljiljana Jovanović – Violina, Čitanje s lista
 • Milena Martinov Stojković – Violina, Viola, Mentor sekcije za rok muziku
 • Ivana Stojanović – Violina
 • Milena Broćović – Violina
 • Danica Krunić – Violončelo, član Tima za samovrednovanje
 • Luka Marković – Violina, Čitanje s lista
 • Pavle Čanić – Violina, Čitanje s lista
 • Aleksandra Milivojević Jocić – Violina
 • Angelina Novaković – Violina, Čitanje s lista, Kamerna muzika

Odsek gitare:

 • Miloš Popović – Gitara, šef Stručnog veća, član Tima za profesionalni razvoj, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
 • Dragan Nikolić – Gitara, Umetnički direktor „VArt”-a
 • Luka Jezdić – Gitara, Okrestar gitara
 • Cvijetin Trifković – Gitara

Odsek harmonike:

 • Nikola Janković – Harmonika, Kamerna muzika, Orkestar harmonika, Šef stručnog veća, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, član Tima za profesionalni razvoj
 • Dušica Timotić – Harmonika, član Stručnog aktiva za razvojno planiranje
 • Slaviša Jezdimirović – Harmonika, pomoćnik direktora, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, član Tima za profesionalni razvoj, član Тima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove
 • Vladimir Obradović – Harmonika
 • Sreten Nedić – Harmonika, Čitanje s lista
 • Jelena Branković – Harmonika, Koordinator IO Lajkovac, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, član Tima za profesionalni razvoj
 • Slobodan Nedić – Harmonika

Duvački odsek:

 • Slobodanka Vasiljević Ljujić – Flauta, Kamerna muzika, šef Stručnog veća, član Tima za profesionalni razvoj, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
 • Mina Čkojić – Flauta, Orkestar flauta
 • Zorana Matić – Flauta, Umetnički direktor takmičenja Međunarodni susreti flautista „Tahir Kulenović”
 • Đorđe Marinković – Flauta, Čitanje s lista, Kamerna muzika
 • Željko Rusinović – Klarinet
 • Andrija Mirković – Klarinet
 • Aleksandar Stajić – Saksofon
 • Aleksandar Končar – Truba

Vokalni odsek:

 • Milena Urošević – Srpsko tradicionalno pevanje, šef Stručnog veća, Mentor sekcije za tradicionalnu muziku, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tima za profesionalni razvoj, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
 • Bojan Veličković – Solo pevanje, Mentor sekcije za pevanje popularne muzike
 • Teodora Pešev Đurđević – Solo pevanje

Odsek stručnih teoretskih predmeta:

 • Milica Stepanović Baba-Milkić – Solfeđo, Teorija muzike, Hor SMŠ, Uporedni klavir, šef Stručnog veća, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Stručnog aktiva za razvojno planiranje, član Tima za profesionalni razvoj, razredni starešina III razreda SMŠ, član Tima za podršku učenicima, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
 • Svetlana Nenezić – Solfeđo, Pripremni razred
 • Božana Divac – Solfeđo, Teorija muzike, Istorija muzike, Nacionalna istorija muzike, Hor, Uporedni klavir, Sviranje horskih partitura
 • Tamara Milosavljević, Teorija muzike, Harmonija, Muzički oblici, Uvod u komponovanje, mentor Muzičkog zabavišta
 • Jadranka Obradović – Solfeđo
 • Dražen Kujundžić – Solfeđo, Teorija muzike, Harmonija, Uporedni klavir, Audio-vizuelna tehnika
 • Vanja Urošević – Solfeđo, Teorija muzike, Kontrapunkt, Uporedni klavir, Dirigovanje, Muzički instrumenti
 • Teodora Damnjanović – Solfeđo, Teorija muzike, Hor, Uporedni klavir, Korepetitor
 • Tijana Čitaković – Solfeđo, Uporedni klavir, Korepetitor, Letopis škole, Koordinator IO Lajkovac
 • Ana Tomić - Kondić – Solfeđo, Uporedni klavir, koordinator Tima za inkluzivno obrazovanje
 • Nikolina Ninić – Solfeđo
 • Milena Urošević – Etnomuzikologija, mentor Sekcije za tradicionalnu muziku

Odsek opšteobrazovnih predmeta SMŠ:

 • Marija Milovanović – Engleski jezik, šef Stručnog veća, član Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, član Tima za samovrednovanje, član Tima za profesionalni razvoj, član Tima za podršku učenicima, član Tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, razredni starešina II razreda SMŠ, mentor Jezičke sekcije
 • Ana Gajić – Italijanski jezik, razredni starešina I razreda SMŠ, mentor Jezičke sekcije
 • Svetlana Dujaković – Srpski jezik, mentor Literarno-recitatorske sekcije, član Tima za podršku učenicima, razredni starešina IV razreda SMŠ
 • Nebojša Nastić – Računarstvo i informatika, član Tima za zaštitu  od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Aleksandra Pašić – Psihologija, član Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja,zlostavljanja i zanemarivanja
 • Slađana Krstić – Biologija, mentor Ekološke sekcije
 • Đurđa Vuković – Fizičko vaspitanje, mentor Sekcije „Školski sport”
 • Anđelka Joković Tasić – Sociologija, Građansko vaspitanje
 • Olga Simić – Veronauka, mentor Dramske sekcije
 • Svetlana Duković Matić – Istorija sa istorijom kulture i civilizacije
 • Mirjana Grujičić – Filozofija
 • Dušan Branković – Fizika