• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored rada predškolskih programa

Kolektiv škole
DIREKTOR: mr Suzana Radovanović Perić

SEKRETAR: Ljiljana Delić

ŠEF RAČUNOVODSTVA: Vesna Obradović

ADMINISTRATIVNO-FINANSIJSKI RADNIK: Gordana Maksić

STRUČNI SARADNIK: Violeta Ognjenović – pedagog

RUKOVODIOCI STRUČNIH VEĆA:
- gudački odsek – prof. Snežana Stevanović, mr
- klavirski odsek – prof. Milica Prodanović
- odsek gitare – prof. Miloš Popović
- odsek harmonike – prof. Vladimir Obradović
- duvački odsek i solo pevanje – prof. Aleksandar Burkert
- odsek stručnih teoretskih predmeta – prof. Jadranka Obradović
- odsek opšteobrazovnih predmeta SMŠ – prof. Nebojša Nastić

Podela predmeta na nastavnike u školskoj 2015/16. godini

Gudački odsek:

Snežana Stevanović: violina OMŠ, violina SMŠ, šef stručnog aktiva
Angelina Novaković: violina OMŠ, violina SMŠ
Aleksandra Milivojević: violina OMŠ, violina SMŠ, orkestar OMŠ
Verica Jakovljević: viola OMŠ, viola SMŠ, violina OMŠ
Milena Martinov – Stojković: viola OMŠ, viola SMŠ, violina OMŠ
Vladimir Stoilkov: violina OMŠ, čitanje s lista – gudači SMŠ
Ljiljana Jovanović: violina OMŠ,  čitanje s lista – gudači SMŠ
Irina Vasiljević Damljanović: violončelo OMŠ, violončelo SMŠ, čitanje s lista – gudači SMŠ
Danica Rašković: violončelo OMŠ, kamerna muzika SMŠ
Milena Rajković: violina OMŠ – IO Lajkovac, šef aktiva IO Lajkovac

Klavirski odsek:

Milica Prodanović: klavir OMŠ, šef stručnog aktiva
Jelena Mirković: klavir OMŠ, klavir TO SMŠ
Milena Stepanović: klavir OMŠ
Ivan Rabasović: klavir OMŠ, klavir SMŠ
Dimitrije Tomić: klavir OMŠ, klavir SMŠ, klavir TO SMŠ, korepeticija i čitanje s lista SMŠ
Tijana Stanojević: uporedni klavir OMŠ – solo pevanje,  klavir TO SMŠ, uporedni klavir SMŠ
Olivera Pantelić: klavir OMŠ
Olivera Simić: klavir OMŠ, klavir TO SMŠ
Slavica Krstić: klavir OMŠ
Dušan Marković: klavir OMŠ, klavir SMŠ, klavir TO SMŠ, čitanje s lista, korepeticija
Biljana Maksimović: klavir OMŠ – IO Lajkovac
Bojan Marjanović: korepetitor
Sanja Gavrilović Knežević: korepetitor
Miloš Jakšić: korepetitor

Odsek gitare:

Miloš Popović: gitara OMŠ, šef stručnog aktiva
Dragan Nikolić: gitara OMŠ, čitanje s lista
Cvjetin Tripković: gitara OMŠ
Luka Jezdić: gitara OMŠ – IO Lajkovac

Odsek harmonike:

Vladimir Obradović: harmonika OMŠ, harmonika SMŠ, šef stručnog aktiva
Dušica Timotić: harmonika OMŠ, kamerna muzika, čitanje s lista
Nikola Janković: harmonika OMŠ, harmonika SMŠ
Slaviša Jezdimirović: harmonika OMŠ, orkestar harmonika OMŠ, kamerna muzika, čitanje s lista
Sreten Nedić: harmonika OMŠ, harmonika SMŠ, čitanje s lista
Jelena Branković: harmonika OMŠ – IO Lajkovac

Duvački odsek i odsek solo pevanja:

Aleksandar Burkert: flauta OMŠ, flauta SMŠ, šef stručnog aktiva
Slobodanka Vasiljević – Ljujić: flauta OMŠ, flauta SMŠ
Nevena Nikolić: flauta OMŠ, flauta SMŠ
Đorđe Marinković: flauta OMŠ, čitanje s lista, kamerna muzika
Aleksandar Stajić: saksofon OMŠ, saksofon SMŠ, čitanje s lista
Vedran Nenadović: truba OMŠ, truba SMŠ
Željko Rusinović: klarinet OMŠ, klarinet SMŠ
Teodora Pešev: solo pevanje OMŠ, solo pevanje SMŠ
Bojan Veličković: solo pevanje OMŠ, solo pevanje SMŠ, kamerna muzika, čitanje s lista

Odsek stručnih teoretskih predmeta:

Jadranka Obradović: solfeđo OMŠ, solfeđo SMŠ, šef aktiva
Tamara Milosavljević: teorija muzike OMŠ, harmonija, uvod u komponovanje, muzički oblici, sviranje horskih partitura
Dražen Kujundžić: solfeđo OMŠ, teorija muzike OMŠ (duvači, solo pevači), uporedni klavir, audio vizuelna tehnika
Svetlana Nenezić: solfeđo OMŠ
Ana Tomić – Kondić: solfeđo OMŠ
Jelena Damnjanović: solfeđo OMŠ
Nikolina Ninić: solfeđo OMŠ, hor OMŠ, istorija muzike, etnomuzikologija, uporedni klavir
Božana Divac: teorija muzike OMŠ, solfeđo SMŠ, teorija muzike SMŠ, istorija muzike, nacionalna istorija muzike, muzički instrumenti, dirigovanje, dečiji orkestar
Vanja Dragojlović: solfeđo OMŠ, teorija muzike OMŠ, solfeđo SMŠ, kontrapunkt
Milica Stepanović Baba-Milkić: solfeđo, teorija muzike OMŠ, kontrapunkt, hor SMŠ, uporedni klavir
Sofija Stamenić: solfeđo OMŠ – IO Lajkovac, teorija muzike OMŠ – IO Lajkovac, hor OMŠ – IO Lajkovac, korepetitor – IO Lajkovac

Odsek opšteobrazovnih predmeta SMŠ:

Nebojša Nastić: informatika, šef stručnog aktiva
Svetlana Dujaković: srpski jezik
Marija Milovanović: engleski jezik
Živka Vasić: italijanski jezik
Nataša Kristić: istorija sa istorijom kulture i civilizacije
Slađana Krstić: biologija
Dušan Branković: fizika
Milica Stepanović: psihologija
Mirjana Grujičić: filozofija
Nenad Selaković: fizičko vaspitanje
Mijo Stojkanović: sociologija