• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SMŠ


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Pripremni razred i Prvi razred Osnovne muzičke škole

 • Raspored ispita vanrednih učenika u junskom roku

 • Prijava vanrednih ispita za junski ispitni rok, do 5. juna 2024.

7. Valjevski festival horova „HorFest” - Propozicije


Пропозиције ВАЉЕВСКОГ ФЕСТИВАЛА ХОРОВА „ХорФест“ по категоријама за 2024. годину.


Категорије

Напомена

Узраст учесника

Број чланова

Пропозиције

Минутажа

I

Категорија дечјих хорова

 

I а - До 11 годинастарости

(највише 10%  саставадо 15 год.)

I б - До 15 годинастарости

(највише 10%  саставадо 17 год.)

/

I а – слободан програм


I б- Обавезна је једна композиција композитора рођеног до половине 20. века по избору, и 2 или 3 композиције различитог жанра. Обавезно је да једна композиција буде са елементима трогласна; 

 • Обавезне су 2 композиције без инструменталне пратње.

Највише 12 минута

II

Категорија хорови младих 

II а Мешовити хорови

II б Једнородни хорови

II в Камерни хорови

До 19 година старости

(највише 10% састава до 21 год.)

/

 • Обавезна је једна композиција српског аутора рођеног до половине 20.века

и 3 или 4 композиције различитог жанра. 

Све композиције морају бири вишегласне.

*Погледати напомену.

Највише 15 минута

III 

Категорија хорова одраслих

III а Мешовити хорови

III б Једнородни хорови

III в Камерни хорови

Неограничено узрастом

IIIa- Најмање  24 чланова

IIIв- највише 23

 • Обавезна је једна композиција српског аутора рођеног до половине 20.века

и 3 или 4 композиције различитог жанра 

*Погледати напомену.

Највише 15 минута

IV

Категорија вокалних група

 

Неограничено узрастом

до 12 чланова

 • Обавезна је једа композиција српског аутора рођеног до половине 20.века

и 3 или 4 композиције различитог жанра 

*Погледати напомену. 

Највише 15 минута

V Категорија духовне музике

Категорија је намењена промоцији духовне музике, нарочито православне.

Va –Дечји хорови – до 15 година старости

 (највише 20% састава до 18год.) 

Хорови

одраслих

Неограничен број

Va 3 или 4 композиције духовног карактера. Обавезне су две православне композиције.

3 или 4 композиције духовног карактера, 

Обавезне су две православне композиције.

(Вишегласне композиције).

Све композиције се изводе a cappella.

Највише 15 минута

VI 

Категорија слободних састава и слободних програма

Категорија је намењена хоровима који изводе одређене жанрове, нпр.популарна музика, фолклорна музика...

Неограничено узрастом

Неограничен број

Хорови изводе 3 или 4 композиције које су истог жанра, али различитог карактера.

Највише 15 минута

VII категорија Етно група

VII a соло извођење

VII б дует

VII в групно певање

- просек 25 година

- просек 15 година

VII a 1 певач

VII б 2 певача 

VII в минимум 4 певача

VII a соло извођење, такмичар изводи 2 песме варошке (градске) или сеоске традиције

VII б дует, такмичари изводе 2 песме варошке (градске)

VII в групно певање, такмичари изводе 3 песме, и то:

- старије сеоске традиције – на глас, извика, грокталица, ганга

- новије сеоске традиције – на бас 

До 3 минута по песми

Напомена:

 1. Под појмом „композиције различитог жанра“  подразумева се конципирање такмичарског програма који обухвата композиције различитог стилског одређења (на пример: дела ренесансних мајстора, композиције страних аутора класике или романтизма, композиције духовног карактера, народне песме или композиције инспирисане фолклором, комади из домена популарне или примењене музике...).
 2. Минутажа се односи на целокупан наступ (са уласком и изласком хора, временом између нумера и извођењем нумера).
 3. У категоријама II, III, IV дозвољена је инструментална пратња уз једну композицију. Под инструменталном пратњом подразумева се употреба музичких инструмената,  али не и електронских помагала (коришћење матрице и сл.).
 4. У категорији VI дозвољена је инструментална пратња; најмање 2 композиције морају бити a cappella.
 5. Дозвољено је извођење осмишљеног мизансцена.