• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2024/25. godinu

 • Upis u Pripremni razred i Prvi razred Osnovne muzičke škole

 • Aktivnosti povodom upisa učenika u I razred Srednje muzičke škole

 • Konačna rang-lista Prijemnog ispita za upis u I r. SMŠ

Samovrednovanje rada škole u oblasti Organizacija rada i upravljanje resursima

Škola u cilju unapređivanja rada i kvaliteta školske 2019/2020. godine sprovodi postupak samovrednovanja u oblasti Organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima. Kako nam je bitno mišljenje svih aktera života škole, molimo vas da se upoznate sa potrebnim informacijama vezanim za ovu oblast i popunite upitnike.

Rok za popunjavanje upitnika je 18. maj 2020.

Unapred zahvalan Tim za samovrednovanjeInformacije:

Godišnji izveštaj škole 2018 - 2019 (.pdf)

Godišnji plan rada škole 2019- 2020 (.pdf)

Izveštaj direktora škole - septembar - 2019 - mart 2020 (.docx)

Upitnici:

Samovrednovanje rada škole - 6. oblast kvaliteta (Organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima) - upitnik za nastavnike

Samovrednovanje rada škole - 6. oblast kvaliteta (Organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima) - upitnik za Savet roditelja

Samovrednovanje rada škole - 6. oblast kvaliteta (Organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima) - upitnik za Učenički parlament

Samovrednovanje rada škole - 6. oblast kvaliteta (Organizacija rada škole, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima) - upitnik za Školski odbor