• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Rezultati takmičenja gudača

 • Takmičarska knjižica

 • Raspored časova

 • Konkursi za upis u Pripremni razred i Prvi razred OMŠ. (Napomena: rok za podnošenje onlajn prijava za polaganje prijemnog ispita je produžen do 26. maja 2023. godine.)

 • Detaljan raspored nastupa

 • Upis u Srednju muzičku školu - Konačni rezultati prijemnog ispita

 • Podrška učenicima, roditeljima i zaposlenima u školama u kriznim situacijama

Konkurs za upis u osnovnu muzičku školu (matična škola u Valjevu)

На основу члана 57. Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 55/13, 101/17, 27/18, 10/19 и 129/21), члана 3. Правилника о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (Службени гласник РС – Просветни гласник 5/19) и чланова 2-7. Правилника о упису ученика у основну музичку школуalt


Уписујe ученике у ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД музичке школе и ПРВИ РАЗРЕД Основне музичке школе

за школску 2023/24. годинуна следеће одсеке:

Одсек

Број ученика који се прима

Трајање образовања

Посебни услови уписа

Припремни разред

30

1

година

У Припремни разред

се може уписати ученик

од 8 година и млађи.

Клавир

20

6

година

У I разред

клавира, виолине, виолончела, гитаре, хармонике и флауте

се може уписати ученик

од 9 година и млађи.

Виолина

12

Виолончело

4

Гитара

8

Хармоника

11

Флаута

10

Кларинет

5

6

година

У I разред

кларинета, саксофона и трубе

се може уписати ученик

од 11 година и млађи.

Саксофон

2

Труба

3

Контрабас

3

4

године

У I разред контрабаса

се може уписати ученик

од 11 година и млађи.

Соло певање

10

4

године

У I разред соло певања

се може уписати:

- за женске гласове ученик од 13 година и старији,

- за мушке гласове ученик од 16 година и старији.

Српско традиционално певање

3

4

године

У I разред српског традиционалног певања

се може уписати ученик

од 10 година и старији.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА:


Сви заинтересовани могу се пријавити за полагање пријемног испита попуњавањем пријаве која се налази на сајту школе на следећем линку: 

Пријава за упис у основну музичку школу (матична школа у Ваљеву) 

нај касније до 22. маја 2023. године. (Напомена: рок је продужен до 26. маја 2023. године.)ТЕРМИНИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА:


Генерални распоред полагања пријемног испита биће објављен на сајту школе по завршетку пријављивања кандидата за полагање пријемног испита, нај касније до 29. маја 2023. године.


Пријемни испит ће се реализовати у просторијама школе у периоду од 5. до 12. јуна 2023. године, по унапред утврђеном распореду, o којем ће кандидати бити обавештени од стране Школе.


На пријемном испиту се врши провера музичких способности кандидата од стране испитне комисије. Потребно је да кандидат за полагање припреми једну дечију песмицу.


МШ „Живорад Грбић“ препоручује песмице које можете пронаћи на сајту школе, на следећем линку:

Песмице за пријемни испит  РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту школе и улазним вратима школе 19. јуна 2023. године до 12.00 часова.
директорка школе
мр Сузана Радовановић Перић