• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Kalendar aktivnosti za sprovođenje prijemnog ispita i upisa učenika u SMŠ za školsku 2024/25. godinu

 • Upis u Pripremni razred i Prvi razred Osnovne muzičke škole

 • Aktivnosti povodom upisa učenika u I razred Srednje muzičke škole

 • Konačna rang-lista Prijemnog ispita za upis u I r. SMŠ

Kalendar aktivnosti za sprovodjenje prijemnog ispita u SMŠ

ЗАЈЕДНИЦА МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Календар активности за спровођење пријемног испита и уписа ученика за 2024/25. школску годину – средња музичка школа

Датум

Време

Активност

15-22. април

08.00 - 24.00

Пријављивање кандидата преко портала

www.mojasrednjskola.gov.rs

19. и 22. април

у школи

09.00 - 16.00

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичној основној школи или непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита и пријављивање испита за проверу знања нивоа основне музичке школе непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит

Понедељак 13. мај

- среда 15.мај

10.00

Испити за ниво основне музичке школе према распореду који објави школа у којој се спроводи испит

Среда 15. мај

Објављивање распореда полагања пријемних испита

Петак 17. мај

10.00 - 20.00

Главни предмет – за образовне профиле музички извођач

Субота 18. мај

10.00

Солфеђо - за обрaзовне профиле музички извођач

17.00

Диктат - за образовне профиле музички сарадник

18.00

Тест из теорије - за образовне профиле музички сарадник

Недеља 19. мај

10.00 - 20.00

Солфеђо - за образовне профиле музички сарадник

Напомена: (ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

Уторак 21. мај

До 08.00

Прелиминарни резултати пријемних испита

Уторак 21. мај

08.00 - 16.00

Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита

Среда 22. мај

До 08.00

Коначни резултати пријемних испита

Петак 14. јун

08.00 - 16.00

Подношење преостале документације

Понедељак 17. јун

До 08.00

Коначна ранг листа кандидата за упис у 1. Разред средње школе

Понедељак 24. јун

08.00 - 16.00

Упис ученика музичке и балетске школе