• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SMŠ


  - nastavnički kadar u školskoj 2023/24.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Upis u Pripremni razred i Prvi razred Osnovne muzičke škole

 • Raspored ispita vanrednih učenika u junskom roku

 • Prijava vanrednih ispita za junski ispitni rok, do 5. juna 2024.

7. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice” - propozicije

altalt


Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

22 – 26. maj 2024. godine

7. Međunarodnо takmičenje gudača „Zlatne stepenice”

 
 

Detaljni raspored nastupa


 

Organizacioni tim takmičenja

mr Suzana Radovanović Perić – direktor MŠ „Živorad Grbić“

mr Snežana Stevanović – umetnički direktor takmičenja, prof. violine i šef gudačkog odseka škole

Slaviša Jezdimirović – pomoćnik direktora MŠ „Živorad Grbić“

Tijana Čitaković – pomoćnik direktora

Milica Stepanović Baba-Milkić – profesor, šef teoretskog odseka škole
 

Generalni pokrovitelj

Grad Valjevo

 

PROPOZICIJE

 

Na takmičenju gudača mogu učestvovati:

- učenici (osnovne i srednje muzičke škole) violine, viole, violončela i

- studenti gudačkih instrumenata na muzičkim akademijama.

 

Discipline

Učenici i studenti se takmiče u šest disciplina: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KLASIČNI KAMERNI ANSAMBL, NEKLASIČNI KAMERNI ANSAMBL i GUDAČKI ORKESTAR

 

Solisti

 

Kategorije

U okviru disciplina VIOLINA, VIOLA i VIOLONČELO, učesnici se takmiče po kategorijama sa sledećim programom:

 

Pretkategorija (rođeni 2015. god. i mlađi)

Dve kompozicije po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta.

 

Prva kategorija (rođeni 2013. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 7 minuta.

 

Druga kategorija (rođeni 2011. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 10 minuta.

 

Treća kategorija (rođeni 2009. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 12 minuta.

 

Četvrta kategorija (rođeni 2007. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

 

Peta kategorija (rođeni 2005. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 18 minuta.

 

Šesta kategorija (rođeni 2003. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 20 minuta.

 

Sedma kategorija (rođeni 2001. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 20 minuta.

 

Osma kategorija (rođeni 2000. god.)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije

2. Kompozicija po slobodnom izboru

Ukupno trajanje programa do 25 minuta.

 

Kamerni ansambli

Opšte napomene:

Kamerni ansambli u svom sastavu mogu imati od dva do devet izvođača.

Kategorija se određuje prema razredu najstarijeg člana ansambla.

 

U okviru discipline KLASIČNI KAMERNI ANSAMBL takmičari mogu nastupiti kao:

- gudački kvartet (2 violine, viola i violončelo)

- klavirski trio (klavir, violina i violončelo)

- klavirski kvintet (klavir, 2 violine, viola i violončelo)

 

U okviru discipline NEKLASIČNI KAMERNI ANSAMBL mogu nastupati kamerni ansambli u kojima je zastupljen bar jedan gudački instrument.

 

Kategorije:

 

Prva kategorija (učenici od 1. do 3. razreda OMŠ)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 7 minuta.

 

Druga kategorija (učenici od 4. do 6. razreda OMŠ)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 10 minuta.

 

Treća kategorija (učenici SMŠ)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

 

Četvrta kategorija (studenti muzičkih akademija)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 20 minuta.

 

Gudački orkestri

Opšte napomene:

- gudački orkestar mora imati najmanje 10 članova;

- gudački orkestar nastupa sa dirigentom;

- gudački orkestar može imati klavirsku pratnju;

- gudački orkestar može nastupiti i bez kontrabasa i viole, ukoliko u školi nije realizovana nastava iz oblasti tih instrumenata;

- ukoliko zbog nedovoljnog broja učenika u osnovnoj ili srednjoj muzičkoj školi, gudački orkestar čine učenici i osnovne i srednje muzičke škole, orkestar može da se takmiči u kategoriji srednjih muzičkih škola.

 

Kategorije:

 

Prva kategorija (gudački orkestri OMŠ)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

 

Druga kategorija (gudački orkestri SMŠ)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

 

Treća kategorija (gudački orkestri muzičkih akademija)

Dve kompozicije po slobodnom izboru.

Ukupno trajanje programa do 20 minuta.

 

 

Napomena:

ODSTUPANJA OD PROPISANE MINUTAŽE NE MOGU SE TOLERISATI. ŽIRI IMA PRAVO DA PREKINE TAKMIČARE PO ISTEKU PRIJAVLJENOG VREMENA TRAJANJA TAKMIČARSKOG PROGRAMA.

 

 

Članovi žirija

 

Violina / Viola

prof. Maja Jokanović – Fakultet muzičke umetnosti, Beograd (Srbija)

prof. Orfej Simić – Koncert majstor kamernog gudačkog orkestra „Gustav Maler“, koncert majstor Kărntner Sinfonieorchester – Klagenfurt (Austrija)

prof. Ivan Otašević - Muzička Akademija, Banja Luka (Bosna i Hercegovina)

prof. Tim Skalar Demšar – Simfonijski orkestar RTV Slovenije, Ljubljana (Slovenija)

prof. Milan Čizmić – MŠ „Josip Slavenski”, Novi Sad (Srbija)

prof. Vladimir Vasiljević – MŠ „Mokranjac“, Beograd (Srbija)

prof. Erhan Šukri – DMBUC „Ilija Nikolovski – Luj” – Skoplje (Severna Makedonija)

prof. Ivana Topalović – MŠ „Josip Slavenski“ - Beograd

 

Violončelo

prof. Srđan Sretenović – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)

prof. Smiljan Mrčela – Muzička Akademija – Zagreb (Hrvatska)

prof. Božidar Pejić - DMBUC"Ilija Nikolovski-Luj", Skoplje (Makedonija)

prof. Danijela Milutinović – MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd (Srbija)

prof. Dejan Mitrović – MŠ „Stanković” – Beograd (Srbija)

 

Kamerni ansambli i Gudački orkestri

prof. Maja Jokanović – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)

prof. Orfej Simić Koncert majstor kamernog gudačkog orkestra „Gustav Maler“, koncert majstor Kărntner Sinfonieorchester – Klagenfurt (Austrija)

prof. Ivan Otašević – Muzička Akademija, Banja Luka (Bosna i Hercegovina)

prof. Tim Skalar Demšar – Simfonijski orkestar RTV Slovenije – Ljubljana (Slovenija)

prof. Erhan Šukri – DMBUC „Ilija Nikolovski – Luj” – Skoplje (Severna Makedonija)

prof. Smiljan Mrčela – Zagrebačka filharmonija – Zagreb (Hrvatska)

 

Ocenjivanje

PROFESORI KOJI IMAJU KANDIDATE MOGU PRISUSTVOVATI U DISKUSIJI NAKON OCENJIVANJA.

 

Žiri će kandidate ocenjivati na sledeći način:

I nagrada – 95,00 do 100,00 poena

II nagrada – 85,00 do 94,99 poena

III nagrada – 75,00 do 84,99 poena

Pohvala – 65,00 do 74,99 poena

 

Ukoliko dva učesnika imaju isti broj poena, prednost ima mlađi učesnik.

 

Žiri u svakoj kategoriji određuje prvu I nagradu (Pobednika kategorije).

 

Žiri može proglasiti Laureate – Apsolutnog pobednika za celu Osnovnu muzičku školu, Srednju muzičku školu i Muzičku akademiju.
 

Nagrada za apsolutnog pobednika – nagrada prof. Dejan Mihailović

Takmičenje gudača „Zlatne stepenice” je realizacija želje prof. Dejana Mihailovića za postojanjem takmičenja gudača, čiji će prvenstveni cilj biti prepoznavanje talentovanih mladih gudača i njihovo sistematsko praćenje i usavršavanje. U toku svog višedecenijskog vrhunskog profesionalnog angažovanja, prof. Dejan Mihailović je uporno insistirao na značaju kreativnosti, izvođačke specifičnosti, upečatljivosti i izražajne interpretacije kao suštinskim elementima vrednosti muzičkog umetnika. Naziv zbirke minijatura za mlade violiniste, čiji je autor prof. Živorad Grbić – „Zlatne stepenice”, profesora Mihailovića je inspirisala za simbolično ime puta posvećenosti, ljubavi i upornosti koji svaki umetnik mora da prođe u svom stvaralačkom razvoju, a koji je u potpunosti transparentan upravo u formi ovakvog muzičkog takmičenja.

Kao ličnost koja je ceo svoj život posvetila istraživanju, podsticanju i unapređivanju kreativnosti, hrabrosti i stvaralačkog impulsa u suštini čovekovog bića, prof. Mihailović je svakako i najveći podstrekač ideje koja je godinama sazrevala u valjevskim gudačima a maja 2016. godine i oživela kroz prve „Zlatne Stepenice”. Iz tog razloga, nagrada za apsolutnog pobednika takmičenja nosi njegovo ime.

 

Ostale nagrade

Na takmičenju žiri će proglasiti i:

- NAJUSPEŠNIJEG PEDAGOGA,

- NAJBOLJEG KLAVIRSKOG SARADNIKA

 

Prateći programi takmičenja

Masterclass violine – prof. Marko Josifoski (Beograd, Srbija)

Masterclass violončela – prof. Smiljan Mrčela (Zagreb, Hrvatska)

Izložba instrumenata – Umetnička radionica „Tarissio”

Završni koncert laureata i proglašenje apsolutnog pobednika takmičenja

 

Lokacije održavanja takmičenja

 Muzička škola „Živorad Grbić”, Karađorđeva 122, Valjevo (Google maps, OpenStreet maps)

Valjevska gimnazija, Vuka Karadžića 3, Valjevo (Google maps, OpenStreet maps)

 

Prijavljivanje

Rok za prijave:

1. maj 2024. godine

Takmičenje se nalazi u Kalendaru takmičenja i smotri osnovnih škola za 2024. godinu Ministarstva prosvete.

 

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko forme za prijavu učesnika na sledećimm linkovima:

Online prijava - Solisti

Online prijava - Kamerni ansambli

Online prijava - Gudački orkestri

 (Napomena: rok za prijavljivanje je istekao.)

 

Važna napomena za prijavljivanje Orkestara:

nakon popunjavanja online Prijave, potrebno je poslati e-mail-om i spisak članova okrestra!

Šablon za spisak (u .XLS formatu) preuzeti sa linka: Spisak članova orkestra

 

Spiskove prijavljenih učesnika možete proveriti na OVOM LINKU.

 

Donacija

 

Iznos donacije za soliste iz Srbije

Pretkategorija, I, II i III kategorija – 4500 dinara

IV, V, VI, VII i VIII kategorija – 5000 dinara

Donacija za soliste iz MŠ „Živorad Grbić” - Valjevo iznosi 50% u odnosu na učesnike iz Srbije.

 

Iznos donacije za soliste iz inostranstva

Pretkategorija, I, II i III kategorija – 40 evra

IV, V, VI, VII i VIII kategorija – 45 evra

 

Iznos donacije za kamerne ansamble iz Srbije

Prva i druga kategorija – 5000 dinara

Treća i četvrta kategorija – 6000 dinara

 

Iznos donacije za kamerne ansamble iz inostranstva

Prva i druga kategorija – 45 evra

Treća i četvrta kategorija – 50 evra

 

Iznos donacije za orkestre iz Srbije

Prva i druga kategorija – 5000 dinara

Treća kategorija – 6000 dinara

 

Iznos donacije za orkestre iz inostranstva

Prva i druga kategorija – 45 evra

Treća kategorija – 50 evra

 

Za takmičare iz Srbije, donacija se uplaćuje na dinarski račun Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo.

Uplatnicu popuniti sledećim podacima:

Naziv platioca

[Ime i prezime učesnika]

[Adrsa prebivališta]

[Mesto prebivališta]

Naziv primaoca

MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo

Sopstvena sredstva

Broj računa

840-31302845-09

Svrha uplate

Donacija za Zlatne stepenice

Šifra plaćanja

gotovinsko (na šalterima): 153

elektronsko (mobilnim telefonom, web aplikacijom…): 253

Model Poziva na broj

97

Poziv na broj

9301998040574231700


Takmičari iz Srbije skeniranu (ili fotografisanu) sliku uplatnice (ili nekog drugog dokaza o uplati) šalju na e-mail ___ do 15. maja 2024. godine.

 

Za takmičare iz inostranstva, detaljne informacije o načinu uplate donacije potražiti na mejlu: ___.

 

Ostale napomene o donaciji:

 

U slučaju otkazivanja nastupa, donacija se ne vraća.

 

Plaćanje donacije u slučaju prijavljivanja više članova iz jedne porodice (rođena braća ili sestre):

1. dete - pun iznos donacije,

2. dete - 50% donacije,

3. dete - oslobođeno plaćanja donacije.

 

Učesnici, njihovi pedagozi i klavirski saradnici sami snose troškove svoga puta i boravka na takmičenju.

 

Rok za uplatu donacije: 15. maj 2024.

 

Angažovanje korepetitora

Takmičarima je omogućeno angažovanje našeg korepetitora. Izjašnjavanje učesnika za ovu uslugu se obavlja u okviru onlajn prijave takmičenja. Notni materijal se mora dostaviti školi poštom, ili korepetitoru e-mail-om, najkasnije do: 1. maja 2024. godine.

Za informacije o honoraru za angažovanje i probama za nastup obratiti se oficijelnom korepetitoru:

Darјa Samofalova (e-mail: ___)

 

Kontakt organizatora

e-mail-om: ___

telefonom: 014 291 535