• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Propozicije (Napomena: rok za prijavu je produžen do 1. februara 2023.)

 • Koncert: Simon Bojičić (klavir) - utorak, 31. 1. 2023. u 19.00

5. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice” - propozicije

alt alt
 

Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

26 – 29. maj 2022. godine

 

5. Međunarodnо takmičenje gudača „Zlatne stepenice”


Pozivno pismo (u PDF formatu) možete preuzeti sa OVOG LINKA


Generalni raspored nastupa pogledajte na OVOM LINKU.


Propozicije u PDF formatu možete preuzeti sa OVOG LINKA.

 

PROPOZICIJE

Na takmičenju gudača mogu učestvovati:

- učenici (osnovne i srednje muzičke škole) violine, viole, violončela i
- studenti gudačkih instrumenata na muzičkim akademijama.


Discipline:

Učenici i studenti se takmiče u šest disciplina: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KLASIČNI KAMERNI ANSAMBL, NEKLASIČNI KAMERNI ANSAMBL i GUDAČKI ORKESTAR


Solisti

Kategorije:

U okvriu disciplina VIOLINA, VIOLA i VIOLONČELO, učesnici se takmiče po kategorijama sa sledećim programom:

Pretkategorija (rođeni 2013. god. i mlađi)
Dve kompozicije po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta.

Prva kategorija (rođeni 2011. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 7 minuta.

Druga kategorija (rođeni 2009. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 10 minuta.

Treća kategorija (rođeni 2007. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 12 minuta.

Četvrta kategorija (rođeni 2005. god. i mlađi)

1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 15 minuta.

Peta kategorija (rođeni 2003. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 18 minuta.

Šesta kategorija (rođeni 2001. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 20 minuta.

Sedma kategorija (rođeni 1999. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 20 minuta.

Osma kategorija (rođeni 1998. god.)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije…
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje obe kompozicije: do 25 minuta.
Kamerni ansambli

Opšte napomene:

Kamerni ansambli u svom sastavu mogu imati od dva do devet izvođača.

Kategorija se određuje prema razredu najstarijeg člana ansambla.
 
U okviru discipline KLASIČNI KAMERNI ANSAMBL takmičari mogu nastupiti kao:
- gudački kvartet (2 violine, viola i violončelo)
- klavirski trio (klavir, violina i violončelo)
- klavirski kvintet (klavir, 2 violine, viola i violončelo)

U okviru discipline NEKLASIČNI KAMERNI ANSAMBL mogu nastupiti svi kamerni ansambli u kojima su zastupljeni gudački instrumenti, a ne mogu se svrstati u klasične ansamble.


Kategorije:

U okvriu obe discipline kamernih ansambala, učesnici se takmiče po kategorijama sa sledećim programom:

Prva kategorija
(učenici od 1. do 3. razreda OMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 7 minuta)

Druga kategorija
(učenici od 4. do 6. razreda OMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 10 minuta)

Treća kategorija (učenici SMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 15 minuta)

Četvrta kategorija (studenti muzičkih akademija)
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 20 minuta)


Gudački orkestri

Opšte napomene:

- gudački orkestar mora imati najmanje 10 članova
- gudački orkestar nastupa sa dirigentom
- gudački orkestar može imati klavirsku pratnju
- gudački orkestar može nastupiti i bez kontrabasa i viole, ukoliko u školi nije realizovana nastava iz oblasti tih instrumenata
- ukoliko zbog nedovoljnog broja učenika u osnovnoj ili srednjoj muzičkoj školi, gudački orkestar čine učenici i osnovne i srednje muzičke škole, orkestar može da se takmiči u kategoriji srednjih muzičkih škola

Kategorije:

Gudački orkestri se takmiče u sledećim kategorijama:

Prva kategorija:

Gudački orkestri OMŠ
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 15 minuta)

Druga kategorija:

Gudački orkestri SMŠ
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 15 minuta)

Treća kategorija:
Gudački orkestri studenata muzičkih akademija
Dve kompozicije po slobodnom izboru (u trajanju do 20 minuta)


Napomena:
ODSTUPANJA OD PROPISANE MINUTAŽE NE MOGU SE TOLERISATI. ŽIRI IMA PRAVO DA PREKINE TAKMIČARE PO ISTEKU PRIJAVLJENOG VREMENA TRAJANJA TAKMIČARSKOG PROGRAMA.
ČLANOVI ŽIRIJA:


Violina / Viola
prof. Maja Jokanović
  – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Tim Skalar Demšar
– Simfonijski orkestar RTV Slovenije – Ljubljana (Slovenija)
prof. Nikola Aleksić
– Akademija umetnosti – Novi Sad (Srbija)
prof. Mihal Budinski
– Akademija umetnosti – Novi Sad (Srbija)
prof. Nemanja Marjanović
– Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija), Muzička akademija – Banja Luka (BiH)
prof. Milan Čizmić
– Muzička škola „Josip Slavenski” – Novi Sad (Srbija)
prof. Erhan Šukri
– DMBUC „Ilija Nikolovski – Luj” – Skoplje (Severna Makedonija)
prof. Venija Žarković
– MŠ „Mokranjac” – Beograd (Srbija)


Violončelo
prof. Srđan Sretenović
– Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Danijela Milutinović
– Muzička škola „Dr. Vojislav Vučković” – Beograd (Srbija)
prof. Mladen Popović
– Muzička škola „Vasa Pavić” – Podgorica (Crna Gora)
prof. Dejan Mitrović
– Muzička škola „Stanković” – Beograd (Srbija)


Kamerni ansambli i Gudački orkestri
prof. Maja Jokanović – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Tim Skalar Demšar – Simfonijski orkestar RTV Slovenije – Ljubljana (Slovenija)
prof. Nikola Aleksić – Akademija umetnosti – Novi Sad (Srbija)
prof. Mihal Budinski – Akademija umetnosti – Novi Sad (Srbija)
prof. Nemanja Marjanović – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija), Muzička akademija – Banja Luka (BiH)
prof. Erhan Šukri – DMBUC „Ilija Nikolovski – Luj” – Skoplje (Severna Makedonija)
OCENJIVANJE:


PROFESORI KOJI IMAJU KANDIDATE MOGU PRISUSTVOVATI U DISKUSIJI NAKON OCENJIVANJA.

Žiri će kandidate ocenjivati na sledeći način:

I nagrada – 95,00 do 100,00 poena
II nagrada – 85,00 do 94,99 poena
III nagrada – 75,00 do 84,99 poena
Pohvala – 65,00 do 74,99 poena

Ukoliko dva učesnika imaju isti broj poena, prednost ima mlađi učesnik.

Žiri u svakoj kategoriji određuje prvu I nagradu (Pobednika kategorije).

Žiri može proglasiti Laureate – Apsolutnog pobednika za celu Osnovnu muzičku školu, Srednju muzičku školu i Muzičku akademiju.


NAGRADA ZA APSOLUTNOG POBEDNIKA – NAGRADA PROF. DEJAN MIHAILOVIĆ


Takmičenje gudača „Zlatne stepenice” je realizacija želje prof. Dejana Mihailovića za postojanjem takmičenja gudača, čiji će prvenstveni cilj biti prepoznavanje talentovanih mladih gudača i njihovo sistematsko praćenje i usavršavanje. U toku svog višedecenijskog vrhunskog profesionalnog angažovanja, prof. Dejan Mihailović je uporno insistirao na značaju kreativnosti, izvođačke specifičnosti, upečatljivosti i izražajne interpretacije kao suštinskim elementima vrednosti muzičkog umetnika. Naziv zbirke minijatura za mlade violiniste, čiji je autor prof. Živorad Grbić – „Zlatne stepenice”, profesora Mihailovića je inspirisala za simbolično ime puta posvećenosti, ljubavi i upornosti koji svaki umetnik mora da prođe u svom stvaralačkom razvoju, a koji je u potpunosti transparentan upravo u formi ovakvog muzičkog takmičenja.

Kao ličnost koja je ceo svoj život posvetila istraživanju, podsticanju i unapređivanju kreativnosti, hrabrosti i stvaralačkog impulsa u suštini čovekovog bića, prof. Mihailović je svakako i najveći podstrekač ideje koja je godinama sazrevala u valjevskim gudačima a maja 2016. godine i oživela kroz prve „Zlatne Stepenice”. Iz tog razloga, nagrada za apsolutnog pobednika takmičenja nosi njegovo ime.Ostale nagrade:


Na takmičenju žiri će proglasiti i:
- NAJUSPEŠNIJEG PEDAGOGA,
- NAJBOLJEG KLAVIRSKOG SARADNIKA


PRIJAVLJIVANJE:


Rok za slanje prijava:

25. april 2022. godine

Napomena: prijavljivanje je produženo do subote 30. aprila 2022. godine.Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko forme za prijavu učesnika na sledećimm linkovima:

Online prijava - Solisti  


Online prijava - Kamerni ansambli  


Online prijava - Gudački orkestri  

Važna napomena za prijavljivanje Orkestara: nakon popunjavanja online Prijave, potrebno je poslati e-mail-om i spisak članova okrestra!
Šablon za spisak
(u .XLS formatu) preuzeti sa linka: Spisak članova orkestraSpiskove prijavljenih učesnika možete proveriti na OVOM LINKU.  (uskoro)
DONACIJA:


Donacija za soliste iz Srbije iznosi 4000 dinara (po učesniku).
Donacija za soliste iz MŠ „Živorad Grbić” – Valjevo iznosi 2000 dinara (po učesniku).
Donacija za soliste iz inostranstva iznosi 35 eura (po učesniku).

Donacija za ansamble ili orkestre iz Srbije iznosi 5000 dinara (po ansamblu ili orkestru).
Donacija za ansamble ili orkestre iz inostranstva iznosi 40 eura (po ansamblu ili orkestru).


Za takmičare iz Srbije, donacija se uplaćuje na dinarski račun Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo.
Uplatnicu popuniti sledećim podacima:

Uplatilac: Ime učesnika i njegova adresa
(ili ime rukovodioca ansambla/orkestra i njegova adresa)
Svrha uplate: Uplata donacije za „Zlatne stepenice”
Primalac: Sopstvena sredstva Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
Račun primaoca: 840-1009666-52
Model: 97
Poziv na broj: 02019987441210004920

Takmičari iz Srbije skeniranu (ili fotografisanu) sliku uplatnice (ili nekog drugog dokaza o uplati) šalju na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli do 25. aprila 2022. godine. Ukoliko učesnik iz Srbije popuni Prijavu, a ne pošalje uplatnicu do naznačenog roka, smatraće se da je odustao od takmičenja.


Za učesnike iz inostranstva, uplata donacije se vrši u evrima na Prijavnici takmičenja.


U slučaju otkazivanja nastupa, donacija se ne vraća.

Plaćanje donacije u slučaju prijavljivanja više članova iz jedne porodice (rođena braća ili sestre):
1. dete - pun iznos donacije,
2. dete - 50% donacije,
3. dete - oslobođeno plaćanja donacije.


Učesnici, njihovi pedagozi i klavirski saradnici sami snose troškove svoga puta i boravka na takmičenju.ANGAŽOVANJE KOREPETITORA:

Takmičarima je omogućeno angažovanje našeg korepetitora. Ukoliko učesnik želi našeg korepetitora, mora to naznačiti u elektronskoj formi za prijavu. Notni materijal se mora dostaviti školi poštom ili e-mail-om najkasnije do 25. aprila 2022. godine. Za preciznije informacije, učesnici se mogu obratiti na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .


SNIMAK NASTUPA:

Prilikom online prijavljivanja, takmičar može naručiti video snimak svog nastupa. Tako naručen snimak će biti postavljen na zvaničan YouTube kanal Takmičenja i biće javno dostupan za pregledanje i preuzimanje.

Ako učesnik NE ŽELI da njegov snimak bude javno dostupan na internetu, to mora naznačiti u prijavi. U tom slučaju učesniku će na željenu e-mail adresu biti poslat link do njegovog snimka. Privatnost takvih snimaka će na našem YouTube kanalu biti podešena na „Private videos”.

Naručivanje snimanja se može izvršiti samo preko online prijave. Naručivanje snimanja van prijave nije moguće!

Uplata naknade za video snimanje se vrši na Prijavnici susreta. Naknada za snimanje iznosi 500 dinara. (Za učesnike iz inostranstva naknada iznosi 5€.)PRATEĆI PROGRAMI TAKMIČENJA:

Koncert

Na koncertu povodom otvaranja takmičenja, koji će se održati 26. maja 2022. godine u 20.00 časova, nastupiće Kamerni gudački orkestar „13 gudača”. Dirigent je Srđan Sretenović. Izvodiće program Šnitkea, Britna i Šostakoviča.Promocija umetničke radionice „Tarisio”

Za vreme trajanja takmičenja, 26, 27. i 28. maja, biće vršena promocija samostalne zanatske i umetničke radionice za izradu i popravku gudačkih instrumenata i edukaciju „Tarisio” iz Beograda, majstora Miodraga V. Bogića (www.bogicviolins.com).DODATNE INFORMACIJE U VEZI TAKMIČENJA:

e-mail-om:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


telefonom:
014 291 535