• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Promocija studijskih programa FILUM - Kragujevac, sreda, 28. 3. 2018. u 13.00

 • Pozivno pismo

 • Ponuda hotelskog smeštaja za vreme takmičenja horova

2. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice” - propozicije

alt alt
 

Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

26 – 28. maj 2017. godine

 

2. Međunarodni festival gudača „Zlatne stepenice”

 

PROPOZICIJE


Na Festivalu gudača mogu učestvovati:

- učenici (osnovne i srednje muzičke škole) violine, viole, violončela i studenti gudačkih instrumenata na muzičkim akademijama.

Učenici i studenti se takmiče po kategorijama sa sledećim programom:

Disciplina VIOLINA


Prva kategorija (rođeni 2008. god. i 2009. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 6 minuta)*

Druga kategorija (rođeni 2006. god. i 2007. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 8 minuta)

Treća kategorija (rođeni 2004. god. i 2005. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 10 minuta)

Četvrta kategorija (rođeni 2002. god. i 2003. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 12 minuta)

Peta kategorija (rođeni 2000. god. i 2001. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 15 minuta)

Šesta kategorija (rođeni 1998. god. i 1999. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 20 minuta)

Sedma kategorija (rođeni 1996. god. i 1997. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 20 minuta)

Osma kategorija (rođeni 1994. god. i 1995. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 25 minuta)

Disciplina VIOLA


Prva kategorija (rođeni 2008. god. i 2009. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 6 minuta)

Druga kategorija (rođeni 2006. god. i 2007. god.)

Program po slobodnom izboru(u trajanju do 8 minuta)

Treća kategorija (rođeni 2004.god. i 2005. god.)
Program po slobodnom izboru(u trajanju do 10 minuta)

Četvrta kategorija (rođeni 2002. god. i 2003. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 12 minuta)

Peta kategorija (rođeni 2000. god. i 2001. god.)

Program po slobodnom izboru (u trajanju do 15 minuta)

Šesta kategorija (rođeni 1998. god. i 1999. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 20 minuta)

Sedma kategorija (rođeni 1996. god. i 1997. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 20 minuta)

Osma kategorija (rođeni 1994. god. i 1995. god.)

Program po slobodnom izboru (u trajanju do 25 minuta)

Disiplina VIOLONČELO


Prva kategorija (rođeni 2008. god. i 2009. god.)
Program po slobodnom izboru (u trajanju do 6 minuta)

Druga kategorija (rođeni 2006. god. i 2007. god.)
Program po slobodnom izboru(u trajanju do 8 minuta)

Treća kategorija (rođeni 2004. god. i 2005. god.)

Program po slobodnom izboru (u trajanju do 10 minuta)

Četvrta kategorija (rođeni 2002. god. i 2003. god.)

Program po slobodnom izboru (u trajanju do 12 minuta)

Peta kategorija (rođeni 2000. god. i 2001. god.)

Program po slobodnom izboru (u trajanju do 15 minuta)

Šesta kategorija (rođeni 1998. god. i 1999. god.)

Program po slobodnom izboru(u trajanju do 20 minuta)

Sedma kategorija (rođeni 1996. god. i 1997. god.)

Program po slobodnom izboru(u trajanju do 20 minuta)

Osma kategorija (rođeni 1994. god. i 1995. god.)
Program po slobodnom izboru(u trajanju do 25 minuta)

*Minimalna odstupanja od propisane minutaže će se tolerisati.


ČLANOVI ŽIRIJA:


Prof. Marko Josifoski (FMU Beograd)
Prof. Nikola Aleksić (Akademija umetnosti Novi Sad)
Prof. Mihal Budinski (Akademija umetnosti Novi Sad)
Prof. Nemanja Marjanović (FMU Beograd, Muzička akademija Banja Luka)
Prof. Srđan Sretenović (FMU Beograd)
Prof. Dejan Mitrović (SMŠ „Stanković” – Beograd)
Prof. Danijela Milutinović (SMŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd)


OCENJIVANJE:


PROFESORI KOJI IMAJU KANDIDATE MOGU PRISUSTVOVATI RADU ŽIRIJA I UČESTVOVATI U DISKUSIJI NAKON OCENJIVANJA.

Žiri će kandidate ocenjivati na sledeći način:

I nagrada – 90 do 100 poena
II nagrada – 80 do 89,99 poena
III nagrada – 70 do 79,99 poena
Pohvala – 60 do 69,99 poena

Ukoliko dva učesnika imaju isti broj poena, prednost ima mlađi učesnik.

Žiri u svakoj kategoriji određuje prvu I nagradu (Pobednika kategorije).

Žiri može proglasiti Laureate – Apsolutnog pobednika za celu Osnovnu muzičku školu, Srednju muzičku školu i Muzičku akademiju.


NAGRADA ZA APSOLUTNOG POBEDNIKA – NAGRADA PROF. DEJAN MIHAILOVIĆ


Festival gudača „Zlatne stepenice” je realizacija želje prof. Dejana Mihailovića za postojanjem takmičenja gudača, čiji će prvenstveni cilj biti prepoznavanje talentovanih mladih gudača i njihovo sistematsko praćenje i usavršavanje. U toku svog višedecenijskog vrhunskog profesionalnog angažovanja, prof. Dejan Mihailović je uporno insistirao na značaju kreativnosti, izvođačke specifičnosti, upečatljivosti i izražajne interpretacije kao suštinskim elementima vrednosti muzičkog umetnika. Naziv zbirke minijatura za mlade violiniste, čiji je autor prof. Živorad Grbić – „Zlatne stepenice”, profesora Mihailovića je inspirisala za simbolično ime puta posvećenosti, ljubavi i upornosti koji svaki umetnik mora da prođe u svom stvaralačkom razvoju, a koji je u potpunosti transparentan upravo u formi ovakvog muzičkog takmičenja.

Kao ličnost koja je ceo svoj život posvetila istraživanju, podsticanju i unapređivanju kreativnosti, hrabrosti i stvaralačkog impulsa u suštini čovekovog bića, prof. Mihailović je svakako i najveći podstrekač ideje koja je godinama sazrevala u valjevskim gudačima a prošlog maja i oživela kroz prve „Zlatne Stepenice”. Iz tog razloga, nagrada za apsolutnog pobednika festivala će nositi njegovo ime.


Ostale nagrade:


Na takmičenju žiri će proglasiti i:
- NAJUSPEŠNIJEG PEDAGOGA,
- NAJBOLJEG KLAVIRSKOG SARADNIKA


PRIJAVLJIVANJE:


Rok za slanje prijava:

8. maj 2017. godine

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko forme za prijavu učesnika na sledećem linku:


Online prijava za Festival gudača   (Napomena: prijavljivanje za takmičenje je završeno)Pored popunjavanja online prijave, za učešće na takmičenju, potrebno je poslati sledeća dva digitalizovana dokumenta:
 • dokaz o uplati donacije (uplatnica, izvod iz banke…) i
 • izvod iz matične knjige rođenih

na e-mail adresu:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

(Napomena: Digitalizacija se može obaviti skenerom, fotoaparatom, pametnim telefonom...)DONACIJA:


Donacija za uplate iz Srbije iznosi 3500 dinara po učesniku.

Uplatnicu popuniti sledećim podacima:

Uplatilac: Prezime, ime i adresa učesnika takmičenja
Svrha uplate: Uplata donacije za „Zlatne stepenice”
Primalac: Sopstvena sredstva Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
Račun primaoca: 840-1009666-52
Model: 97
Poziv na broj: 02019987441210004920


Donacija za uplate iz inostranstva iznosi 30 eura po učesniku. Ona se može uplatiti na devizni račun Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo.

SWIFT instrukcije za plaćanje:

  PAYMENT INSTRUCTIONS
 
  SWIFT MESSAGE MT103 - EUR
 
FIELD 32A:
 
VALUE DATE - EUR - AMOUNT
 
FIELD 50K:
 
ORDERING CUSTOMER
 
FIELD56A:
/ INTERMEDIARY/


 
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG , F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
 
FIELD57A:
/ACC. WITH BANK/ 
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA
 
FIELD59:
(BENEFICIARY)


 
/RS35908500100014897356
MUZICKA SKOLA 'ZIVORAD GRBIC'
KARADJORDJEVA 122
VALJEVO
 
FIELD70: DETAILS OF PAYMENT


ANGAŽOVANJE KOREPETITORA:

Takmičarima je omogućeno angažovanje našeg profesionalnog korepetitora. Ukoliko učesnik želi našeg korepetitora, mora to naznačiti u obrascu online Prijave. Notni materijal se mora dostaviti školi poštom ili e-mail-om najkasnije do 5. maja 2017. godine. Za preciznije informacije u vezi plaćanja korepetitora, obratiti se Sekretarijatu škole.


SNIMAK NASTUPA:

Učesnik može naručiti DVD video snimak svog nastupa u obrascu Prijave za Festival. U tom slučaju cena DVD video snimka je 500 dinara. Snimci nastupa se mogu naručiti i na samom Festivalu, ako učesnik, odmah po dolasku na Festival (a pre svog nastupa!) naruči DVD na PRIJAVNICI Festivala. Cena je, u tom slučaju, 700 dinara. Plaćanje za video snimak se u oba slučaja može izvršiti samo na Prijavnici Festivala.


MASTERCLASS VIOLINISTE DRAGANA SREDOJEVIĆA:

Za vreme takmičenja biće organizovan masterclass violiniste Dragana Sredojevića. Ukoliko učesnik Festivala želi da pohađa masterclass, mora to naznačiti u obrascu prijave. Bliže informacije se mogu dobiti od Direktora škole:

e-mail-om: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

telefonom: 014 291 535


DODATNE INFORMACIJE U VEZI FESTIVALA:

e-mail-om:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

telefonom:
014 291 535