• ODSEK KLAVIRA

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GITARE

  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK DUVAČA I VOKALNI ODSEK


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK GUDAČA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK HARMONIKE


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA


  - nastavnički kadar u školskoj 2019/20.
   

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Raspored polaganja vanrednih ispita za novembarski ispitni rok

 • Promocije odseka za upis u Srednju muzičku školu, od 5. do 15. 12. 2023.

 • Koncert Klavirskog odseka, utorak, 28. 11. 2023. u 18.00 časova

 • Propozicije

6. Međunarodno takmičenje gudača „Zlatne stepenice” - propozicije

alt alt
 

Muzička škola „Živorad Grbić” – Valjevo

25 – 28. maj 2023. godine

 

6. Međunarodnо takmičenje gudača „Zlatne stepenice”Propozicije u PDF formatu možete preuzeti sa OVOG LINKA.


Detaljan raspored nastupa možete pogledani NA OVOM LINKU.

 

PROPOZICIJE

Na takmičenju gudača mogu učestvovati:

- učenici (osnovne i srednje muzičke škole) violine, viole, violončela i
- studenti gudačkih instrumenata na muzičkim akademijama.


Discipline:

Učenici i studenti se takmiče u šest disciplina: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KLASIČNI KAMERNI ANSAMBL, NEKLASIČNI KAMERNI ANSAMBL i GUDAČKI ORKESTAR


Solisti

Kategorije:

U okvriu disciplina VIOLINA, VIOLA i VIOLONČELO, učesnici se takmiče po kategorijama sa sledećim programom:

Pretkategorija (rođeni 2014. god. i mlađi)
Dve kompozicije po slobodnom izboru u ukupnom trajanju do 5 minuta.

Prva kategorija (rođeni 2012. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 7 minuta.

Druga kategorija (rođeni 2010. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 10 minuta.

Treća kategorija (rođeni 2008. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 12 minuta.

Četvrta kategorija (rođeni 2006. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

Peta kategorija (rođeni 2004. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 18 minuta.

Šesta kategorija (rođeni 2002. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 20 minuta.

Sedma kategorija (rođeni 2000. god. i mlađi)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 20 minuta.

Osma kategorija (rođeni 1999. god.)
1. Ciklična kompozicija: koncert, sonata, sonatina (izbor stavova u skladu sa minutažom), varijacije
2. Kompozicija po slobodnom izboru
Ukupno trajanje programa do 25 minuta.
Kamerni ansambli

Opšte napomene:

Kamerni ansambli u svom sastavu mogu imati od dva do devet izvođača.

Kategorija se određuje prema razredu najstarijeg člana ansambla.
 
U okviru discipline KLASIČNI KAMERNI ANSAMBL takmičari mogu nastupiti kao:
- gudački kvartet (2 violine, viola i violončelo)
- klavirski trio (klavir, violina i violončelo)
- klavirski kvintet (klavir, 2 violine, viola i violončelo)

U okviru discipline NEKLASIČNI KAMERNI ANSAMBL mogu nastupati kamerni ansambli u kojima je zastupljen bar jedan gudački instrument.


Kategorije:

Prva kategorija (učenici od 1. do 3. razreda OMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 7 minuta.

Druga kategorija (učenici od 4. do 6. razreda OMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 10 minuta.

Treća kategorija (učenici SMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

Četvrta kategorija (studenti muzičkih akademija)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 20 minuta.Gudački orkestri

Opšte napomene:

- gudački orkestar mora imati najmanje 10 članova;
- gudački orkestar nastupa sa dirigentom;
- gudački orkestar može imati klavirsku pratnju;
- gudački orkestar može nastupiti i bez kontrabasa i viole, ukoliko u školi nije realizovana nastava iz oblasti tih instrumenata;
- ukoliko zbog nedovoljnog broja učenika u osnovnoj ili srednjoj muzičkoj školi, gudački orkestar čine učenici i osnovne i srednje muzičke škole, orkestar može da se takmiči u kategoriji srednjih muzičkih škola.

Kategorije:


Prva kategorija
(gudački orkestri OMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

Druga kategorija (gudački orkestri SMŠ)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 15 minuta.

Treća kategorija (gudački orkestri muzičkih akademija)
Dve kompozicije po slobodnom izboru.
Ukupno trajanje programa do 20 minuta.


Napomena:
ODSTUPANJA OD PROPISANE MINUTAŽE NE MOGU SE TOLERISATI. ŽIRI IMA PRAVO DA PREKINE TAKMIČARE PO ISTEKU PRIJAVLJENOG VREMENA TRAJANJA TAKMIČARSKOG PROGRAMA.
ČLANOVI ŽIRIJA:


Violina / Viola
prof. Maja Jokanović
– Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Ivana Aćimoski – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Monika Skalar – Akademija za glasbo – Ljubljana (Slovenija)
prof. Tim Skalar Demšar – Simfonijski orkestar RTV Slovenije – Ljubljana (Slovenija)
prof. Mihal Budinski – Akademija umetnosti – Novi Sad (Srbija)
prof. Nemanja Marjanović – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Venija Žarković – MŠ „Mokranjac” – Beograd (Srbija)
prof. Monika Zima – MŠ „Isidor Bajić” – Novi Sad (Srbija)
prof. Milan Čizmić – MŠ „Josip Slavenski” – Novi Sad (Srbija)
prof. Erhan Šukri – DMBUC „Ilija Nikolovski – Luj” – Skoplje (Severna Makedonija)

Violončelo
prof. Srđan Sretenović
– Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Mladen Popović –  Muzička akademija – Cetinje, MŠ „Vasa Pavić” – Podgorica (Crna Gora)
prof. Danijela Milutinović – MŠ „Dr Vojislav Vučković” – Beograd (Srbija)
prof. Dejan Mitrović – MŠ „Stanković” – Beograd (Srbija)

Kamerni ansambli i Gudački orkestri
prof. Maja Jokanović – Fakultet muzičke umetnosti – Beograd (Srbija)
prof. Monika Skalar – Akademija za glasbo – Ljubljana (Slovenija)
prof. Tim Skalar Demšar – Simfonijski orkestar RTV Slovenije – Ljubljana (Slovenija)
prof. Erhan Šukri – DMBUC „Ilija Nikolovski – Luj” – Skoplje (Severna Makedonija)
OCENJIVANJE:


PROFESORI KOJI IMAJU KANDIDATE MOGU PRISUSTVOVATI U DISKUSIJI NAKON OCENJIVANJA.

Žiri će kandidate ocenjivati na sledeći način:

I nagrada – 95,00 do 100,00 poena
II nagrada – 85,00 do 94,99 poena
III nagrada – 75,00 do 84,99 poena
Pohvala – 65,00 do 74,99 poena

Ukoliko dva učesnika imaju isti broj poena, prednost ima mlađi učesnik.

Žiri u svakoj kategoriji određuje prvu I nagradu (Pobednika kategorije).

Žiri može proglasiti Laureate – Apsolutnog pobednika za celu Osnovnu muzičku školu, Srednju muzičku školu i Muzičku akademiju.


NAGRADA ZA APSOLUTNOG POBEDNIKA – NAGRADA PROF. DEJAN MIHAILOVIĆ


Takmičenje gudača „Zlatne stepenice” je realizacija želje prof. Dejana Mihailovića za postojanjem takmičenja gudača, čiji će prvenstveni cilj biti prepoznavanje talentovanih mladih gudača i njihovo sistematsko praćenje i usavršavanje. U toku svog višedecenijskog vrhunskog profesionalnog angažovanja, prof. Dejan Mihailović je uporno insistirao na značaju kreativnosti, izvođačke specifičnosti, upečatljivosti i izražajne interpretacije kao suštinskim elementima vrednosti muzičkog umetnika. Naziv zbirke minijatura za mlade violiniste, čiji je autor prof. Živorad Grbić – „Zlatne stepenice”, profesora Mihailovića je inspirisala za simbolično ime puta posvećenosti, ljubavi i upornosti koji svaki umetnik mora da prođe u svom stvaralačkom razvoju, a koji je u potpunosti transparentan upravo u formi ovakvog muzičkog takmičenja.

Kao ličnost koja je ceo svoj život posvetila istraživanju, podsticanju i unapređivanju kreativnosti, hrabrosti i stvaralačkog impulsa u suštini čovekovog bića, prof. Mihailović je svakako i najveći podstrekač ideje koja je godinama sazrevala u valjevskim gudačima a maja 2016. godine i oživela kroz prve „Zlatne Stepenice”. Iz tog razloga, nagrada za apsolutnog pobednika takmičenja nosi njegovo ime.Ostale nagrade:


Na takmičenju žiri će proglasiti i:
- NAJUSPEŠNIJEG PEDAGOGA,
- NAJBOLJEG KLAVIRSKOG SARADNIKA
LOKACIJE ODRŽAVANJA TAKMIČENJA:

Muzička škola „Živorad Grbić”, Karađorđeva 122, Valjevo (Google maps, OpenStreet maps)
Valjevska gimnazija, Vuka Karadžića 3, Valjevo (Google maps, OpenStreet maps)

PRIJAVLJIVANJE:


Rok za prijave:

1. maj 2023. godine

 Prijavljivanje se vrši elektronskim putem preko forme za prijavu učesnika na sledećimm linkovima:

Online prijava - Solisti  


Online prijava - Kamerni ansambli  


Online prijava - Gudački orkestri  

Važna napomena za prijavljivanje Orkestara: nakon popunjavanja online Prijave, potrebno je poslati e-mail-om i spisak članova okrestra!
Šablon za spisak
(u .XLS formatu) preuzeti sa linka: Spisak članova orkestra  (uskoro)Spiskove prijavljenih učesnika možete proveriti na OVOM LINKU. 
DONACIJA:


Iznos donacije za soliste iz Srbije
Pretkategorija, I, II i III kategorija – 4500 dinara
IV, V, VI, VII i VIII kategorija – 5000 dinara

Donacija za soliste iz MŠ „Živorad Grbić” - Valjevo iznosi 50% u odnosu na učesnike iz Srbije.

Iznos donacije za soliste iz inostranstva
Pretkategorija, I, II i III kategorija – 40 evra
IV, V, VI, VII i VIII kategorija – 45 evra


Iznos donacije za kamerne ansamble iz Srbije
Prva i druga kategorija – 5000 dinara
Treća i četvrta kategorija – 6000 dinara

Iznos donacije za kamerne ansamble iz inostranstva
Prva i druga kategorija – 45 evra
Treća i četvrta kategorija – 50 evra


Iznos donacije za orkestre iz Srbije
Prva i druga kategorija – 5000 dinara
Treća kategorija – 6000 dinara

Iznos donacije za orkestre iz inostranstva
Prva i druga kategorija – 45 evra
Treća kategorija – 50 evra


Za takmičare iz Srbije, donacija se uplaćuje na dinarski račun Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo.
Uplatnicu popuniti sledećim podacima:

Uplatilac: Ime učesnika i njegova adresa
(ili ime rukovodioca ansambla/orkestra i njegova adresa)
Svrha uplate: Uplata donacije za „Zlatne stepenice”
Primalac: Sopstvena sredstva Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo
Račun primaoca: 840-1009666-52
Model: 97
Poziv na broj: 02019987441210004920

Takmičari iz Srbije skeniranu (ili fotografisanu) sliku uplatnice (ili nekog drugog dokaza o uplati) šalju na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli do 15. maja 2023. godine.


Za učesnike iz inostranstva, detaljne informacije o načinu uplate donacije potražiti na mejlu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .Ostale napomene o donaciji:

U slučaju otkazivanja nastupa, donacija se ne vraća.

Plaćanje donacije u slučaju prijavljivanja više članova iz jedne porodice (rođena braća ili sestre):
1. dete - pun iznos donacije,
2. dete - 50% donacije,
3. dete - oslobođeno plaćanja donacije.


Učesnici, njihovi pedagozi i klavirski saradnici sami snose troškove svoga puta i boravka na takmičenju.ANGAŽOVANJE KOREPETITORA:

Takmičarima je omogućeno angažovanje našeg korepetitora. Prijava za ovu uslugu se vrši u okviru online prijave za takmičenje.
Notni materijal se mora dostaviti školi poštom ili e-mail-om najkasnije do 1. maja 2023. godine.
Za informacije o honoraru za angažovanje i probama za nastup obratiti se oficijelnom korepetitoru:
Milica Prodanović (e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli )


SNIMAK NASTUPA:

Prilikom online prijavljivanja, učesnik može naručiti video snimak svog nastupa. Snimci se, nakon nastupa, šalju onlajn servisom „wetransfer.com”.
Naručivanje snimanja se može izvršiti samo preko online prijave. Naručivanje snimanja za vreme takmičenja nije moguće!

Iznos naknade za snimanje, za učesnike iz Srbije, je 1000 dinara.
Uplata se vrši preko istog dinarskog računa Muzičke škole „Živorad Grbić” – Valjevo, koji se koristi za uplatu donacija. (Donacija i naknada za snimanje se mogu objediniti na jednoj uplatnici/nalogu.)

Iznos naknade za snimanje, za učesnike iz inostranstva, iznosi 10 evra. O načinu uplate za ove učesnike, detaljne informacije potražiti na mejlu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .


Rok za uplatu naknade za snimanje: 15. maj 2023.

PRATEĆI PROGRAMI TAKMIČENJA:

Koncerti

U toku takmičenja u školi će biti organizovani koncerti eminentnih umetnika a takmičenje će biti zaokruženo koncertom Laureata i proglašenjem apsolutnog pobednika.


Promocija umetničke radionice „Tarisio”

Za vreme trajanja takmičenja, u školi će se realizovati  promocija samostalne zanatske i umetničke radionice za izradu i popravku gudačkih instrumenata i edukaciju „Tarisio” iz Beograda, majstora Miodraga V. Bogića (www.bogicviolins.com).


Master class-ovi

Master class za učesnike takmičenja u disciplini violina
Predavač: prof. Mateja Marinković.
Broj polaznika: do 30.
Uzrasti polaznika: završni razred OMŠ, svi razredi SMŠ i sve godine muzičke akademije.

Master class za učesnike takmičenja u disciplini violončelo
Predavač: prof. Nemanja Stanković.
Broj polaznika: do 16.
Uzrasti polaznika: neograničen.

(Spisak do sada prijavljenih polazanika Master class-a možete videti na ovom linku.)


Napomene:
Samo učesnici takmičenja mogu biti polaznici Master class-a.
Prijava za Master class se obavlja u okviru onlajn prijave za takmičenje.
Sve informacije o načinu plaćanja potražiti na mejlu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
KONTAKT ORGANIZATORA:

e-mail-om:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


telefonom:
014 291 535


NAPOMENA:


Takmičenje „Zlatne stepenice” je od strane ZMBŠS kategorizovano kao takmičenje trećeg ranga iz oblasti muzičke i baletske umetnosti u zemlji i inostranstvu.