• ODSEK KLAVIRA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GITARE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK DUVAČA I SOLO PEVANJA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

 • ODSEK GUDAČA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu gudačkog orkestra...

 • ODSEK HARMONIKE

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu orkestra harmonika...

 • ODSEK STRUČNIH TEORETSKIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu,
  - izveštaj o radu hora OMŠ,
  - izveštaj o radu hora SMŠ...

 • ODSEK OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA

  - istorijat,
  - nastavnički kadar,
  - izveštaj za 2014/15. godinu...

Pocetna stranaAktuelno / vestiIstorijat skoleKolektiv skoleKontakti skole
 • Proslava 65 godina valjevske muzičke škole

 • Upis u Osnovnu muzičku školu

 • Upis u I r. Srednje muzičke škole

 • „Instrument u slikama" - edukativna radionica Muzičke škole u Valjevu u Modernoj galeriji Valjevo, svakog petka u aprilu i maju 2019. u 12.00

 • Rasporedi Master Class-ova

 • Raspored nastupa učesnika

 • Rezultati

 • Priprema za upis u SMŠ

Pripremna nastava - Teoretski predmeti

 

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

ZA UPIS UČENIKA U SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU „ŽIVORAD GRBIĆ“ VALJEVO

ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

Predmet

SOLFEĐO I TEORIJA MUZIKE

Napomena

Program prijemnog ispita

Muzički saradnik - teoretičar

Muzički izvođač

 

Pismeni deo:

 

melodijski diktat i test iz teorije muzike

 

Usmeni deo:

 

melodijski primer i ritmičko čitanje

Usmeni deo:

 

melodijski primer i ritmičko čitanje

Način polaganja prijemnog ispita

Pismeni ispit i usmeni ispit pred tročlanom komisijom

Usmeni ispit pred tročlanom komisijom

 

Program pripremne nastave

Program završnih razreda OMŠ

Program završnih razreda OMŠ

 

Fond časova

10

 

Termini održavanja

 

Solfeđo Teorija muzike

 

Sreda 8:00 i 14:00 h Sreda 8:45 i 14:50 h

Sreda 10:00 i 17:35 h Sreda 10:00 i 14:00 i 19:15

 

Mesto održavanja

MŠ „Živorad Grbić“, Valjevo,

učionice broj 18, 19 i 20

 

Zaduženi nastavnici

 

Solfeđo Teorija muzike

 

Ana Tomić- Kondić Jadranka Obradović

Svetlana Nenezić Vanja Urošević

Jadranka Obradović Tamara Milosavljević

 

 

Šef odseka: Milica Stepanović Baba-Milkić